Är det så här …

I nuvarande takt kommer den globala uppvärmningen att innebära att över 2 miljarder människor hannar utanför ”normala” klimatnischer framemot sekelskiftet enligt en nyligen publicerad SENSATIONELL studie!

Utanför klimatnischerna …

Just nu pekar den globala uppvärmningen på att en femtedel av världens befolkning kommer att leva utanför sina klimatnischer (=avstannad tillväxt/ingen reproduktion) framemot sekelskiftet enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability! I studien konstateras att världens befolkning idag lever i nischer mellan 13-25 graders årsmedeltemperatur. MEN om uppvärmningen fortsätter i samma takt som nu, d.v.s. mot 3 grader, så kommer 2 miljarder människor att leva med årsmedeltemperaturer över 29 grader d.v.s. långt utanför nischerna! OCH över 1 miljard människor tvingas att migrera av klimatskäl, mot idag 60 miljoner! Är det så här vi vill ha det?

Mer om klimatnischer …!

Studien är SENSATIONELL såtillvida att det är första gången som en analys av den globala uppvärmningen fokuserar på de rent mänskliga konsekvenserna till skillnad från som är brukligt – de finansiella, säger Tim Lenton, ledare av denna tvärvetenskapliga och internationella studie från Global Systems Institute i Exeter i Storbritannien! Begreppet klimatnischer är dock etablerat sedan länge fast inom växternas och djurens värld, säger han. 60 miljoner människor lever idag utanför sina klimatnischer på 13-25 grader. Under 13 grader är det för kallt och över 25 grader är det för varmt och/eller för torrt.

Katastrof …!

Nuvarande trend mot en årsmedeltemperatur på 29 grader är katastrof! För varje 0,1 grads ökning från nuvarande globala uppvärmning på 1,2 grader så ökar mängden människor utanför klimatnischerna med 140 miljoner. Vid 3 grader handlar det om 2 miljarder människor! I forskarnas mest pessimistiska scenario, 4 grader, handlar det om halva Jordens befolkning! D.v.s. en sådan uppvärmning handlar i princip om planeten Jordens sjätte massutrotning – fast nu av arten homo sapiens! Är det så här vi vill ha det?

Efter planeten Jordens 5:e massutrotning, dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, står vi nu inför den 6:e till följd av den globala uppvärmningen – fast nu handlar det om vår egen art!

Ljus i mörkret …!

Det finns dock ljus i mörkret! Genom att begränsa den globala uppvärmningen till vad som gäller enligt Paris-avtalet d.v.s. till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader kan de värsta konsekvenserna undvikas! Enligt studien minskar konsekvenserna med 80 % vid en begränsning till 1,5 graders uppvärmning! Detta betyder att ”bara” 400 miljoner människor kommer att leva utanför klimatnischerna, vilket ju ändå är en betydande siffra! Enligt Tim Lenton måste de värst utsatta områdena såsom Indien, Nigeria, Sydostasien m.fl. börja anpassa sig redan nu genom att skapa gröna platser i sina städer, vilket kan kapa temperaturtopparna med så mycket som 5 grader!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån vad som händer omkring sekelskiftet, men det är inte sant! NU är tiden för att kunna påverka! Genom dina handlingar IDAG kan DU rädda dina barns, barnbarns och kommande generationers framtid! Skall vi minska CO2-utsläppen för att undvika de katastrofala konsekvenserna enligt studien så måste det ske NU! Genom att sprida budskapet i den nya sensationella studien i dina nätverk kan DU påverka, om än indirekt! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/