Bäst i Europa …!

Sverige producerade mer el än någonsin under 2022!

Bäst …!

Sverige är bäst på elexport i Europa! Förra året producerades 170 TWh el i Sverige, varav exporten utgjorde 33 TWh enligt siffror från Svenska Kraftnät! Tack vare vinden! El från vindkraft går dock inte att lagra med dagens teknik i det svenska elsystemet och måste följaktligen förbrukas i samma ögonblick som den förbrukas! OBS! Elexporten går till länder där den ersätter fossil el med stora CO2-utsläpp! Enligt Naturvårdsverket motsvarade den svenska elexporten under 2022 minskade CO2-utsläpp i Europa på 10-15 miljoner ton! Lika mycket som hela den svenska personbilstrafiken släpper ut! Heja Sverige!