Blåser snålt i Vita Huset …!

Tuffaste klimatkraven …!

I tisdags tog regionen Washington D.C. ett för klimatomställningen banbrytande beslut! Washington-regionen (District of Columbia) skall redan 2032 (!)  ha ställt om till att bara använda förnyelsebar elektricitet. Under omställningstiden kommer användning av fossila bränslen att beläggas med extra avgifter. Ur ett klimatperspektiv är detta mycket goda nyheter! I Washington D.C. sitter ju världens mäktigaste regering, där alla medlemmar är uttalade klimatförnekare , med president Trump i spetsen! Den s.k. ”The Clean Energy D.C. Omnibus Act”  föreskriver att alla företag, hushåll och kommunala verksamheter i regionen Washington skall ställa om till 100 % förnyelsebar el inom 14 år- inklusive Vita Huset!!!

Backar in i framtiden …!

Det råder ingen tvekan om att Trump och hans administration backar in i framtiden genom att inte följa Paris-avtalet! Det finns en stark motrörelse bland USA:s städer och stater som har förklarat att man kommer att följa Paris-avtalet! Redan när president Trump i juni 2017 tillkännagav att USA kommer att dra sig ur Paris-avtalet så anslöt sig Washington D.C. till denna motrörelse tillsammans med 175 andra städer. Sedan dess har rörelsen vuxit och innehåller även ett antal stater som t.ex. Kalifornien, som har beslutat att vara utsläppsfria till 2045 (som Sverige).

Trumps agenda …!

President Trump och hans administration förnekar både fakta och ren vetenskap! MOTIVET?  Politisk makt och kortsiktig ekonomisk vinning! USA sitter på stora fossila tillgångar! Motivet är alltså taktiskt och inte minst cyniskt genom att Trump sätter hela världssamfundet och planeten Jorden på spel för egen vinnings skull!

Huvudet i sanden …!

Sedan Trump drog sig ur Paris-avtalet har han gjort allt för att motverka klimatomställningen inte minst genom att förneka den senaste tidens larmrapporter kring klimatet bland annat den från hans egen administration och  av kongressen framtagna NCA- rapporten (National Climate Assesment), som säger att nuvarande utveckling vad gäller den globala uppvärmningen kommer att leda till ekonomisk katastrof för USA! Läs mer på http://climateforlife.se/trump-i-snalblast/