Börsbolag fegar ur …!

Näringslivet fegar ur vad gäller att minska utsläppen till 2030 i linje med Paris-avtalet enligt en undersökning av Hagainitiativet!

Bara 19 % …!

I förra veckan rapporterade Hållbart Näringsliv att enligt en undersökning av Hagainitiativet (ett klimatorienterat företagsnätverk) så ligger endast 19 % av 100 granskade svenska börsbolag i linje med Paris-avtalets klimatmål. För företagen handlar det om att sätta klimatmål som svarar mot en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader, vilket bland annat innebär att halvera CO2-utsläppen till 2030!

Enstaka stjärnor …!

Av bolag med tillräckliga klimatmål återfinner vi bolag som Atlas Copco, Axfood, BillerudKorsnäs, Castellum, Electrolux, Ericsson, Holmen, Hufvudstaden, Ica gruppen, Investor, JM, Loomis, NCC, Sandvik, Skanska, Sweco, Telia Company, Thule Group, ÅF Pöyry.

Business as usual …!

Tyvärr dominerar förhållningssättet ”Business as usual” bland bolagen trots upprepade larmsignaler under de senaste två åren från FN:s klimatpanel IPCC! Näringslivet har ju vid sidan av politikersamfundet och konsumentkollektivet en nyckelroll i klimatomställningen!

I Sverige …!

Det borde ju inte vara så, i Sverige, med en av världens mest progressiva klimatpolitiska ramverk? Näringslivet har ju nyligen , hösten 2019, dessutom lämnat in sina sektorvisa handlingsplaner för klimatet avseende 13 olika sektorer under stort massmedialt ståhej! En avgrundsklyfta öppnar sig uppenbarligen ändå här mellan ord och handling! SKÄRPNING anbefalles! Gäller både näringslivet och uppföljande politiska aktörer som den regeringsanknutna kampanjen ”Fossilfritt Sverige” och sist men inte minst den svenska regeringen och dess miljöpolitik!

Vi är på väg mot en överhettad planeten Jorden om inte alla parter skärper sig från politikersamfundet till näringslivet och konsumentkollektivet!