BREAKING NEWS! – Flyget blir klimatneutralt!

1-aoewlox4y7wm4qyathlsba

FN- överenskommelse!

I torsdags i förra veckan  i Montreal i samband med ett möte inom ICAO (en FN-organisation = International Civil Aviation Organisation) kom internationell flygindustri  överens om att alla internationella flighter skall bli klimatneutrala senast 2021!  HUR SKALL DETTA GÅ TILL? Jo, målet skall nås genom klimatkompensation! Det betyder att flygbolagen antingen får köpa utsläppsrätter eller finansiera s.k. tredjepartsprojekt i utvecklingsländer. Avtalet är frivilligt till en början, men blir obligatoriskt f. o. m. 2027. Avtalet är HISTORISKT i och med att flygindustrin hittills har tillhört undantagen vid diskussion av utsläppsminskningar inom transportsektorn!