Hållbara och cirkulära tomater …!

Från Västmanland …!

I Västmanland, i Lindesbergs kommun. i Frövi växer ett av Europas största växthusprojekt fram! Här skall det holländska företaget ”Food Ventures” odla hållbara och cirkulära tomater året runt motsvarande 15-20 % av Sveriges årskonsumtion! Notera att tomatodling kräver mängder av både energi och vatten! Det bästa av allt! Både vatten och energi tillhandahålles i ett cirkulärt koncept! Energin kommer från intilliggande Billeruds pappersbruk i form av spillvärme och vattnet är regnvatten ackumulerat i en damm. Tung svensk basindustri och svensk tomatodling i symbios för hållbarhet och cirkuläritet!!! HEJA!