Inspireras av Mr Bond/Nils A Bond!

 

Vem är Mr Bond/Nils A Bond!

Mr Bond/Nils A Bond kommer i fortsättningen  att dela med sig av sina erfarenheter dels från konkreta åtgärder i och utanför hemmet dels genom fria tankar kring högt och lågt i klimatfrågan. Han kommer att beskriva sina åtgärder och redovisa sina tankar genom inlägg på bloggen under kategorin e) DU gör…

Hur är HAN?

HAN är som DU och jag d.v.s. en gräsrot som känner ansvar för kommande generationer. HAN har bestämt sig för att agera. HAN är ingen fundamentalist inom klimat-och miljöfrågor utan inser att allt handlar om  att alla kan bidra genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden. HAN har höga krav på aktörer med makt i klimatfrågan d.v.s. politiker på lokal, nationell och global nivå!

Mr Bonds mission!

Mr Bond vill inspirera DIG till att vara klimatsmart genom att vara förebild och själv utföra ett antal åtgärder ”från A till Ö”.  D.v.s. hur tar man sig från den första idén till färdigt utförande.  Kort och gott  gör som Mr Bond  för att bli klimatsmart vare sig det gäller mer komplicerade åtgärder som installation av solceller eller enklare tips !!!

Mr Bond utmanar ”makten” !

Mr Bond kommer att utmana makten genom att ge fritt utlopp för sina tankar om  ”etablissemangets”  hittillsvarande  tillkortakommanden. Ett av de mest flagranta exemplen på tillkortakommanden i  det svenska perspektivet är kopplat till följande ultimatum kring kärnkraften! ” Ingen statsrådspost i världen kan vara så attraktiv att jag dagtingar med mitt samvete”! Alla vet hur det gick! F.d. statsministern Torbjörn Fälldin har fått äta upp detta uttalande ett otal gånger! Ironiskt nog har kärnkraften, inte minst i ett klimatperspektiv, tjänat Sverige väl under flera decennier sedan detta bevingade uttalande gjordes!

OBS! Han utmanar även DIG!

Den stora frågan när det gäller DIG är vad det är för allmänmänskligt, psykologiskt fenomen som spelar in när DU allt som oftast sticker huvudet i sanden. Klimatfrågan handlar ju trots allt om  överlevnad för oss själva, våra barn och barnbarn. Av någon outgrundlig anledning kan vi som individer inte se ens 50 år framåt i tiden. MEN släktforska och navelskåda oss själva flera hundra år tillbalka går bra! Märkligt!!