Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

SKYMF MOT KLIMATET! – Vattenfall ställer av i förtid

Ringhals 1 och 2 skall ställas av i förtid!

Vattenfall fortsätter att spela med kärnkraften! Hurdå? Jo, en dimridå har lagts ut för att dölja det verkliga ekonomiska skälet. Vattenfall hävdar att man i närtid, före 2017, måste göra investeringar på en halv miljard för att reaktorerna skall få gå till 2025 (!!!). Låter verkligen som ett skämt! Då kan man ju redan nu befara att reaktorerna går på skruvar! NEj! Det verkliga skälet är att Vattenfall vill få upp elpriset genom att minska utbudet av kraft i det svenska elsystemet! Läs mer på http://cllimateforlife.se/regeringen-och-vattenfall-kor-ett-cyniskt-spel/!

Brunkolet i Tyskland är det verkliga problemet!

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att högre elpriser i Sverige skall gå till att täcka framtida sannolika stora avskrivningar avseende Vattenfalls brunkolssatsningar i Tyskland! Den aktuella, åberopade ”fiktiva” halva miljarden för att hålla igång Ringhals 1 och 2 till 2025, som planerat, är en lätt västanfläkt jämfört med förmodade avskrivningar för brunkolet!

Brunkolet är praktiskt taget värdelöst!

Vattenfall riskerar att få skriva ner brunkolet  med betydligt större belopp än ”Ringhalspengarna”. Här snackar vi en faktor i storleksordningen 100 ggr större d,v.s. runt 50 miljarder! Varför? Jo, tillgångarna är praktiskt taget värdelösa med hänsyn till den tuffa tyska klimatpolitiken. Enligt under sommaren tagna beslut i Förbundsriksdagen skall större brunkolskraftverk, däribland delar av Vattenfalls tillgångar, ställas av och läggas i en effektreserv under 4 års tid. Därefter skall de ställas av helt!

All koldioxidfri elproduktion behövs!

Sett i ett klimatperspektiv kan Vattenfalls beslut i förra veckan att ställa av kärnkraften i förtid betraktas som en skymf mot klimatet! När det gäller klimatet är vi alla på hela planeten både en del av problemet och en del av lösningen.  Den som inte har förstått klimatproblemet och att den globala uppvärmningen inte tar hänsyn till nationsgränser kan kolla diagrammet nedan hur den globala medeltemperaturen har rusat i höjden sedan vi alla började pumpa ut växthusgaser i atmosfären. I ett 10000-årigt perspektiv har temperaturen ökat 1 grad bara under de senaste 50-60 åren! Om vi skall klara det s.k. tvågradersmålet duger det inte att som Vattenfall och dess  statliga ägare, i praktiken den sittande regeringen, köra in i framtiden med skygglapparna på och bara tänka utifrån ett svenskt perspektiv!

Global uppvärmning 12000 år

ORGANISATIONERNA HAR VAKNAT! – Lite sent

shutterstock_33361513[1]

Bättre sent än aldrig!

På DN-Debatt i måndags i förra veckan gick de tunga näringslivsorganisationerna, Svenskt Näringsliv, LO och LRF, ut och satte press på regeringen för att dom skulle lyfta blicken och utforma sin klimatpolitik ur ett globalt perspektiv. BRA DÄR! Så skall naturligtvis visionen se ut för ett relativt litet land som Sverige,  som verkar i en global miljö via tunga exportberoende företag och en relativt stor import. Att vi, som organisationerna föreslår, ”på sedvanligt ödmjukt manér” skall bli världsbäst och bli ett föredöme i klimatpolitiken är dock att spänna bågen lite för hårt. Det finns redan flera länder som tagit spets i klimatomställningen. Man kan bara nämna Tyskland  och USA, som har stått länge på barrikaderna och drivit frågan.

IKEA sticker ut i Sverige!

För att återvända till det svenska perspektivet så är det i stort sett endast IKEA ,via tunga investeringar i förnyelsebar energi världen över, som på allvar tagit sitt globala klimatansvar. Rader av amerikanska företag såsom Walmart, Google, GM, Apple etc ligger i samma klass som IKEA! Läs mer på http://climateforlife.se/inte-bara-ikea-nu-gor-andra-det-ocksa/

MEN Vattenfall är en skamfläck!

Sett i ett globalt klimatperspektiv är Vattenfall en skamfläck! Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 som hela Sveriges samlade CO2-utsläpp via sina kolbaserade kraftverk i Tyskland. Svenska regeringen som ägare  och Vattenfalls ledning tycker att detta ”inte ser bra ut”! Lösning??? AHA! Vi säljer kraftverken så blir vi av med detta imageproblem! SNACKA om dubbelmoral och ögontjäneri! MEN HALLÅ! Skall Sverige agera som föredöme inte minst politiskt bör regeringen ta ett fastare grepp om Vattenfall och styra in dom på mer ansvarsfulla vägar! KOLLA bilden nedan! Vilket skulle DU välja? Vindkraftverken i bakgrunden eller brunkolsbrytningen i förgrunden?

braunkohle-tagebau-welzow-540x304[1]

 

Regeringen och Vattenfall kör ett cyniskt spel!

Stänger fungerande kärnkraftverk i förtid!

Enligt pressmeddelande i förra veckan planerar Vattenfall  med Regeringens goda minne att stänga två av kärnkraftverken i Ringhals ca 8 år tidigare än planerat. Skälet uppges vara dålig ekonomi för just dessa båda verk! Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att de ekonomiska skälen ligger djupare än så. I själva verket ser hela Vattenfall-affären inte bra ut just nu! Här på hemmaplan behöver man få upp elpriserna för att öka lönsamheten och få råd till att täcka fortsatta förluster i Europa som följd av både brunkol och den s.k. NUON-affären.

Ett cyniskt spel!

Den planerade nedläggningen är ett cyniskt spel som i förlängningen innebär en förmögenhetsöverföring från oss elkonsumenter (högre elpriser) till staten och Vattenfall på bekostnad av både miljö- och säkerhetshänsyn. Genom att ta två så stora kraftanläggningar ur drift som Ringhals 1 och 2 minskar man utbudet av kraft i det svenska elsystemet. Resultatet blir ökade elpriser till följd av att den svenska/nordiska elmarknaden bygger på tillgång och efterfrågan som prismodell. Vem i den fria marknaden skulle inte vilja ha en sådan knapp att trycka på? Riksrevisionens kritik av både regeringen och Vattenfall nyligen (läs mer på http:// climateforlife.se/riksrevisionen-kritiserar-regeringen-och-vattenfall/) verkar synnerligen befogad!

Kärnkraftsäkerheten ligger i potten!

Låt oss  fundera på hur personalen på de svenska kärnkraftverken  resonerar! Signalen är tydlig! Här kan vad som helst hända vad  gäller den fortsatta driften för kärnkraften. Det fram till nu planerade tidsschemat innebärande att Ringhals skulle börja tas ur drift 2025, Forsmark 2040 etc verkar ej hålla! Konsekvensen blir en minskad attraktionskraft för kärnkraftindustrin i sin helhet med uttunning av kompetens och därmed ökade säkerhetsrisker som följd. Problematiken har redan uppmärksammats av Strålsäkerhetsmyndigheten, som är högsta myndighet på området.

Koldioxidutsläppen ligger i potten!

Hur man än vrider och vänder på frågan om ”abrupt” minskad kärnkraftel i det svenska elsystemet så blir en av slutsatserna ökade koldioxidutsläpp. Förnybar el i form av vind och sol kan än så länge ej kompensera för så stora produktionsbortfall som det handlar om. OCH  av lätt införstådda skäl kan vind och sol ej heller fungera som primär kraftkälla. Följden blir ett ökat behov av att importera kraft under perioder med hög efterfrågan utan kontroll på vilka kraftkällor som används. I perioder med överskott av el  skulle bibehållen kärnkraftel från Ringhals kunna utnyttjas för export t.ex. till Tyskland. Våra vänner i Tyskland behöver all kodioxidfri el de kan få inte minst med tanke den brunkolsproblematik som Vattenfall i hög grad är en del av!

 

RIKSREVISIONEN kritiserar regeringen och Vattenfall

Planerna för brunkolsverksamheten starkt ifrågasatta!

Riksrevisionen riktar idag 2015-04-23 stark kritik mot regeringens och Vattenfalls avsikter att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Kritiken går ut på att Vattenfall inte är tillräckligt tydliga med att försäljningen inte minskar utsläppen utan bara flyttar utsläppen till annan aktör. En försäljning har alltså inte överhuvudtaget med hållbarhet att göra! Regeringen får i sin tur svidande kritik för att man låter Vattenfall agera praktiskt taget utan styrning. Citat: ”Det kan inte vara så att man delegerar till ett bolag att göra vad som helst”.  Se även tidigare inlägg  http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb

SAXAT från DI idag 2015-04-20

Ökad svensk klimatpåverkan!
Även om utsläppen av växthusgaser i Sverige från vår konsumtion minskat kraftigt så är vår klimatpåverkan större än för 20 år sedan. Det beror på att det vi konsumerar orsakar utsläpp i andra länder enligt statistik från Naturvårdsverket idag på morgonen.
Min kommentar:
Observera! Vi är inte så duktiga som politikerna vill hävda d.v.s. att vi har minskat från1990. I själva verket har utsläppen i andra länder från matimport ökat med det dubbla de senaste 20 åren och utsläppen från våra resor i andra länder har ökat med 60%. OCH vi skall inte tala om hur mycket Vattenfall har ökat sina utsläpp i Europa!

IDAG! – Vattenfalls ordf hos KU

Vattenfalls ordf bekräftar att allt handlar om ekonomi!
Utfrågningen handlade bl.a. om Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland och regeringens styrning kring utvecklingen av denna fråga. Ingenting framkom som tyder på att Löfvenregeringen styr på miljöproblematiken. Vattenfall har som mål att sänka sina koldioxidutsläpp till 65 milj ton per år till 2020 (f.n. 90 milj ton per år jämfört med hela Sveriges 45 milj. ton per år) . Vattenfalls ordf bekräftar att målet ligger fast och  att detta inte är möjligt utan att sälja brunkolsverksamheten. En del hummande om att behålla och lägga ner. Men som sagt bara ett hummande. Ekonomi betyder allt på bekostnad av kommande generationer! Var finns det en Obama ???

OBAMA vs LÖFVEN – forts tickande miljöbomb

Forts… tickande miljöbomb

Obama har gjort det Löfven-regeringen hittills har misslyckats med! Han har stoppat en tickande miljöbomb! Det handlar om att tills vidare stoppa  utvecklingen av Keystone XL, en pipeline för för  s.k. ”tar sands oil” från Kanada 300 mil över USA ner till mexikanska gulfen efter raffinering för export till världsmarknaden. Kapaciteten ca 1 miljon barrels per dygn (totala oljeproduktionen i världen är ca 90 miljoner barrels per dygn) ger vid förbränning ca 100 milj. ton koldioxidutsläpp.

Keystone XL lika med Vattenfall i Tyskland

Löfven-regeringen släpper via Vattenfall ut ungefär motsvarande mängd koldioxid som Keystone XL genom sina kolengagemang i Tyskland. Problemet är att Löfven-regeringen har en lösning som går på tvärs med klimatproblematiken. Planen är att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland till hugade spekulanter. Av vad som framkommit hittills är endast ekonomiska faktorer avgörande!

Kort bakgrund Keystone XL

Keystone XL har varit föremål för miljööverväganden i 6 år inom The State Department i USA.  Det är t. o .m.  så att Obama lagt in sitt veto mot ledningen i kongressen. Observera han har bara använt veto-instrumentet 3 ggr hittills! Sedan republikanerna fick majoritet i både  Representanthuset och Senaten i november 2014 satte man upp Keystone XL som prio 1 för att på laglig väg driva igenom ett beslut för byggande av ledningen. Men som sagt den är åtminstone tillfälligt stoppad genom presidentens veto!

Ingen rim och reson!

Jämfört med  Obama-administrationens långa vånda över Keystone XL och inte minst USA:s totala utsläppsnivå i förhållande till Sveriges (ca 100 ggr större) saknas varken rim eller reson i Löfven-regeringen lättvindiga direktiv till Vattenfall d.v.s.  ”Sälj så blir vi av med problemet”!!!

BREAKING NEWS! – Tickande miljöbomb!

Tickande miljöbomb!

Svenska staten sitter på en tickande miljöbomb genom helägda Vattenfall, som under 2000-talet hittills har expanderat sin verksamhet i Europa, framförallt i Tyskland, inom fossilbaserad kraftproduktion. Svenska staten (vi) släpper därmed ut dubbelt så mycket koldioxid i Tyskland som alla utsläpp i Sverige tillsammans.

Hur har vi hamnat här?

I början på 2000-talet ändrades Vattenfalls strategi från att operera enbart i Sverige till att utöka marknadsområdet till hela Europa.  Expansionen skedde framförallt inom fossil kraftproduktion och  eldistribution (elnät). Med facit i hand kan man konstatera att den politiska styrningen av Vattenfall har varit alldeles för svag sett i ett miljöperspektiv. Inget speciellt politiskt parti kan pekas ut. Alla regeringar har varit med om att styra Vattenfall. Alltifrån Persson-regeringen fram till 2006, Reinfeldt-regeringen fram till 2014 och från och med hösten 2014 och tills vidare Löfven-regeringen. Problematiken har blivit kraftigt uppmärksammad på senare tid och Löfven-regeringen har nu att styra Vattenfall mot ansvarsfulla beslut!

Hur stort är utsläppsproblemet?

I ett svenskt miljöperspektiv är problemet JÄTTESTORT. Vattenfall äger och driver 4 stora brunkolskraftverk inklusive fem dagbrott för brunkolsbrytning med koncessioner fram till 2025.  För brunkolsbrytning efter denna tidpunkt planerar man att utnyttja exploateringsrättigheter för ytterligare fem dagbrott  motsvarande 25 ggr Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Sammantaget motsvarar  kolengagemanget i Tyskland inklusive det nybyggda och under 2015 idrifttagna stenkolskraftverket Moorburg i Hamburg betydande utsläpp, som sagt, långt utöver Sveriges samlade utsläpp!

VAD GÖRA?

Vattenfalls styrelseordförande har valt den lätta vägen och definierar problematiken som ett imageproblem för Vattenfall. Han menar att om vi säljer brunkolsverksamheten blir vi av med problemet och med råge uppfyller våra mål att minska koldioxidutsläppen till 2020. Följaktligen har Vattenfalls operativa ledning lämnat ut brunkolsverksamheten till försäljning under 2015. MEN hallå! Detta löser ju inte problemet utan man bara flyttar det till andra aktörer. Detta är faktiskt inte att ta ansvar för den nödvändiga klimatomställningen och en dräglig tillvaro för kommande generationer! Så frågan är helt klart tillbaka på den politiska nivån och Löfven-regeringen.  Skall Vattenfall i fortsättningen styras med lika lösa tyglar som hittills??? Till saken hör även att en eventuell försäljning förmodligen handlar om kapitalförstöring av stora mått. Den tyska regeringen  har under december 2014 lagt fast en strategi att brunkolsverksamhet skall avvecklas i Tyskland genom successivt ökade pålagor för koldioxidutsläpp. Det blir knappast några höga bud på den aktuella försäljningen, helt bortsett från det förkastliga i att inte ha en genomtänkt miljöstrategi för problematiken!

VAD kan DU göra!

Följ utvecklingen på bloggen och sprid budskapet att svenska staten/vi/Löfven-regeringen och Vattenfall måste hantera denna fråga på ett ansvarsfullt sätt!!!