Cementa går före …!

Blir kolsänka …!

Cementas produktion av cement i Slite på Gotland är för närvarande efter järn- och stålindustrin Sveriges största utsläppare av CO2 lika med ca 3-4 % av Sveriges territoriella, totala utsläpp! MEN nu skall det bli ändring! Enligt Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb kommer man att satsa på att bli klimatpositiva (!) redan till 2030! OBS! Man siktar alltså på att bli en kolsänka! Lösningen går ut på att använda bioenergi för uppvärmningen vid kalkstensprocessen i kombination med att avskilja CO2 från avgaserna genom s.k. CCS (Carbon Capture&Storage). Heureka! Kolsänka! HEJA Cementa!

Projektet …!

Efter den nu avslutade förstudien har man beslutat att gå vidare med en s.k. genomförbarhetsstudie, vars kostnad på 124 miljoner SEK finansieras av svenska staten genom Energimyndigheten med 51 miljoner SEK och genom Cementas ägare tyska HeidelbergCement AG md 73 miljoner SEK. Projektet i sin helhet beräknas kräva en investering på 10 miljarder SEK. Investeringsbeslut ca 2026.

Karl-Petter Thorwaldsson …!

Enligt Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kan Cementa komma att fungera som pilotanläggning för klimatanpassning av världens cementtillverkning! Anm. Globalt står cementtillverkning idag för uppemot 8 % av alla växthusgaser!

Att göra industrin fossilfri, särskilt den tunga industrin med dess stora utsläpp, är en viktig pusselbit för att vi skall kunna lämna över en planet med ett drägligt klimat, ”climate for life”, till kommande generationer!