Climate for Life avlivar myter – Nr 1 …!

”Jag betyder inget”…!

”Jag betyder inget” är en myt, som oftast används som en ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Gäller för alla på olika nivåer i samhället – i rollerna som politiker, befattningshavare i näringsliv och organisationer och för DIG som enskild individ! I själva verket är summan av enskilda individers ställningstaganden och konkreta åtgärder klimatomställningens heliga graal! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du !