Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 2 där vi avslöjar att leverantörsmarknaden för storskalig kärnkraft har stagnerat efter mångårig stiltje i byggnationen, vilket har resulterat i ett starkt reducerat antal leverantörer i finansiell kris och rekordartade förseningar respektive fördyringar för det fåtal reaktorer som har byggts!

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

En stagnerad marknad …!

De flesta av världens idag ca 400 kärnkraftverk byggdes på en relativt kort tid under ett par decennier vid 1900-talets sista hälft. Efter över 30 års mer eller mindre stagnation i marknaden har antalet tillgängliga, renodlade kärnkraftsleverantörer minskat och lett till uttunning av kompetens och resurser och dålig ekonomi på leverantörssidan med långa leveranstider och fördyringar som följd.

Exemplet Areva …!

Franska Arevas nyligen färdigställda 1600 MW:s EPR-anläggningar Olkiluoto i Finland (2023) och Flammanville i Frankrike (2024) blev ca 15 år försenade och flera gånger dyrare än budgeterat med specifika installationskostnader på uppemot 100000 kr/kW mot budgeterade ca 20000 kr/kW, d.v.s. en faktor 5 dyrare än budgeterat!!! Företaget, som är systemkritiskt för det franska elsystemet, fick efter konkurs räddas av franska staten och integreras i den statliga elproducenten EDF.

Exemplet Westinghouse …!

Amerikanska Westinghouse påbörjade 2013 4 st s.k. APR1000-reaktorer med 2 st vardera i South Carolina respektive i Georgia. Projektet i South Carolina fick avbrytas i förtid redan 2017 då Westinghouse gick i konkurs efter stora förseningar och fördyringar. De slutliga specifika installationskostnaderna bedömdes uppgå till 130000 kr/kW. Efter byte till nya ägare, uranbolaget Cameron och investmentbolaget Brookfield Asset Management, fortsatte Westinghouse byggnationen av de två reaktorerna i Georgia. Ena reaktorn blev klar under 2023 medan den andra bedöms kunna bli klar under 2024. Den specifika installationskostnaden kommer enligt nuvarande bedömning att landa på 175000 kr/kW.

Exemplet EDF …!

Franska statens elbolag EDF, motsvarigheten till svenska Vattenfall, bygger för närvarande två EPR-reaktorer om vardera 1600 MW i projektet Hinkley Point C i Storbritannien, d.v.s. av samma typ som Arevas reaktorbyggen i Olkiluto och Flammanville. Att elleverantören EDF agerar byggentreprenör får anses vara lite udda, men är en ren följd av räddningsaktionen avseende Areva. Även för Hinkley Point C skjuter kostnaderna i höjden där de specifika installationskostnader bedöms landa på 140000 kr/kW.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den kaosartade leverantörsmarknaden vad gäller ny kärnkraft, men så är icke fallet! De exempellösa kostnadsökningarna och likaså de extremt långa byggtiderna är en rejäl väckarklocka både vad gäller ekonomi och klimat! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också kan sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/