Coop med solen och hållbarhet i fokus …!

Sveriges största …!

Coop är på väg att bygga en av Sveriges största solcellsanläggningar i samband med sin nya varuterminal i Eskilstuna. Det handlar om 38000 m2 takyta som skall täckas av 14400 solcellspaneler för 50 % av elbehovet. Anläggningen tas i drift under januari 2023 d.v.s. ett år innan den nya varuterminalen kan tas i drift 2024. OBS! Coop ställer också höga krav på lågt koldioxidavtryck och hållbarhet i leverantörskedjan! Panelerna tillverkas i Norge, Tyskland och USA med en energimix med relativt litet koldioxidavtryck jämfört med t.ex. i Asien och 25 % av kiseln i panelerna är från återvunnet material! HEJA Coop!