COP 20 Lima, Peru, dec. 2014

Hur gick COP20 ?
Jo! Hyfsat! Ramarna till en avtalstext för Paris 2015 kom man överens om. Alla berörda ca 200 länder skall presentera sina bud till utsläpps-minskningar under våren 2015. Finansieringsfrågorna är man dock djupt oense om. Dessa liksom nivån på utsläppsminskningarna kommer att bli de stora knäckfrågorna i Paris. MEN, trots allt, det rör sig framåt i rätt riktning! NU håller vi tummarna för COP21 i Paris 2015!