COP26 – Indien överraskar …!

Modi överraskar …!

Indien och premiärminister Norendra Modi överraskade alla under sitt 3 minuter långa tal på COP26:s första dag! Indien har hittills vägrat att lämna in förnyade klimatlöften, i förhållande till de ursprungliga löftena enligt Paris-avtalet 2015. Trots påtryckningar från USA och flera andra länder har man ihärdigt vägrat att skärpa sina ursprungliga klimatlöften med hänvisning till att man först vill komma ikapp andra länder vad gäller ekonomisk tillväxt. Modi överraskade dock alla genom att komma med fem konkreta klimatlöften!

Nollutsläpp m.m. …!

Förutom ett övergripande klimatmål om nollutsläpp till 2070 meddelade han ytterligare fyra mer konkreta klimatlöften! (1) Hälften av Indiens energitillförsel skall vara förnyelsebar till 2030 (f.n. dominerar kol med en andel på 70 %)! (2) Sol och vind skall byggas ut med 500 GW till 2030 (1 GW = 1000 MW, vilket effektmässigt motsvarar 1-2 gigantiska kolkraftverk)! (3) De beräknade CO2-utsläppen till 2030 skall minskas med 1 miljard ton (Indien är idag, efter Kina USA och EU, den 4:e största utsläpparen av CO2 med 3-4 miljarder ton per år)! (4) Koldioxidintensiteten i ekonomin skall halveras till 2030, vilket innebär att Indien kan öka sin ekonomiska tillväxt utan motsvarande ökning av utsläppen!

Modi sätter press …!

De nya klimatlöften från Indien satte enligt observatörerna på plats en inledande positiv ton för COP26! Vidare bedöms Modis överraskande och positiva besked sätta extra press på Kina, som hittills mer eller mindre bojkottat COP26! Indien och Modi visar nu att Kina kan räkna med konkurrens om rollen som klimatledare för tillväxtländerna där flera saknar egna resurser för att på allvar ta tag i klimatomställningen/-anpassningen!

Förnyade klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) har lämnats in till FN inför COP26 av alla länder förutom av några stora utsläppare som Kina (nr 1)och Ryssland (nr 5)!