Danmark steget före …!

Danmark blir ett stort grönt kraftverk för hela Europa, enligt klimatminister Dan Jörgensen!

Över partigränserna …!

I förra veckan fredagen den 24 juni träffade det sittande regeringspartiet Socialdemokraterna, med Mette Frederiksen i spetsen, en historisk energiöverenskommelse över partigränserna bland flertalet partier i Folketinget! Avtalet sätter Danmark i utvecklingsfronten i klimatomställningen i Europa!!! Fram till 2030 skall Danmark fyrdubbla solenergi och landbaserad vindenergi, femdubbla havsbaserad vindkraft och göra stora satsningar på biogas för fjärrvärmesektorn. ”Med det här avtalet blir Danmark ett stort grönt kraftverk för hela Europa” kommenterar klimatminister Dan Jörgensen euforiskt! HEJA Danmark!

Utlösande faktorn …!

Den utlösande faktorn för att man snabbt har kunnat komma överens över partigränserna är Rysslands angreppskrig på Ukraina och den uppenbara nödvändigheten av att göra sig helt oberoende av rysk olja och gas. Senast 2035 skall den sista bostaden med naturgas för värme och hushåll vara konverterad till någon form av grön energi. Anm. En ny bred energiöverenskommelse hastar också i Sverige av delvis samma skäl som i Danmark, men även till följd av en historisk ökning av elbehovet de närmaste 10 åren!

Tar notan …!

Hela satsningen i form av ökade samhällskostnader för olika stöd och utbyggnad av infrastruktur är fullt finansierad för den aktuella perioden 2023-2030. Utsläpparna får ta en stor del av notan, ca 35 %, genom kraftigt höjda CO2-avgifter! Resten finansieras genom etablering av en grön omställningsfond kopplad till danskarnas pensionsinbetalningar plus några enstaka omdisponeringar i statsbudgeten.

En storsatsning på sol, vind och biogas/fjärrvärme i Danmark fram till 2030!