Dubbla agendor …!

Shell i Sydafrika …!

Knappt har bläcket hunnit torka i avtalet från det senaste klimatmötet COP26 i Glasgow om att ytterligare skärpa utsläppen förrän Sydafrika kastar sig rätt i famnen på en av de största klimatbovarna, oljebolaget Shell, för exploatering av olja och naturgas utanför Sydafrikas östkust! Både Sydafrikas regering och Shell strider därmed mot all vetenskap, som säger att idag kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Paris-avtalet. De höga ambitionerna från klimatmötet är därmed som bortblåsta!

Dubbla agendor …!

Både Shell och Sydafrika kör uppenbarligen med dubbla agendor! En officiell dylik för att publikt framstå i en god dager och en prioriterad, som tillfredsställer de båda aktörernas kortsiktiga vinstintressen!

Shell flyr…!

Läs mer om Shells senaste s.k. springnota och mörkläggning av konsekvenserna av sin verksamhet på http://climateforlife.se/shell-och-lagens-langa-arm/. Shell flyttar sin hemvist från Nederländerna till Storbritannien för att undvika en dom, som i praktiken innebär att dom måste halvera sin nuvarande fossilbaserade verksamhet till 2030!

Sydafrikas svek …!

Sydafrika, vars elförsörjning till stor del baseras på kol, förhandlade fram ett bidrag från världens rika länder under COP26 på 8 miljarder dollar för att minska sitt kolberoende! Att ta emot finansiellt stöd och samtidigt kasta sig i armarna på Shell är ett flagrant, kontraproduktivt agerande och ett stort svek mot FN:s klimatarbete respektive Paris-avtalet!

Sensmoral …!

Exemplet Shell visar att fossilbolagen har inga skrupler vad gäller att krama ut den sista kronan av varje ton kol, varje m3 olja och varje m3 naturgas! Exemplet Sydafrika visar att premisserna för att få finansiellt stöd för sin utveckling är alltför lättvindiga! De rika ländernas stöd till länder under utveckling för uppbyggnad av en fossilfri energiförsörjning måste helt enkelt villkoras och följas upp bättre så att pengarna inte hamnar i fickorna på skrupelfria oljebolag utan omtanke om planeten Jorden och kommande generationer!

STOPP för för fortsatt exploatering av kol, olja och naturgas! STOPP för skrupelfria fossilbolag! STOPP för greenwashing och dubbla agendor! STOPP för utvecklingsländer som missbrukar löftet i Paris-avtalet om finansiellt stöd från de rika länderna!