”Eine million E-fahrzeuge” …!

I Tyskland …!

Elbilsracet i Tyskland går nu för högvarv! För 10 år sedan satte dåvarande trafikminister Norbert Röttgen (CDU) upp målet att det skulle rulla en miljon elbilar på de tyska vägarna senast 2020. På den tiden ett mycket ambitiöst mål! MEN med några månaders försening, i juli i år, lyckades man uppnå målet! Knappt hälften av bilarna är rena elbilar medan resterande är plug-in-hybrider.

Rasande fort …!

Utvecklingen de senaste åren har gått rasande fort! Andelen försålda elbilar av den totala försäljningen i Tyskland låg för två år sedan bara på 2 %! NU under 2020/2021 ligger andelen på hela drygt 10 %! Var tionde såld bil är alltså en elbil! Andelen elbilar i den totala bilparken på ca 45 miljoner bilar är nu uppe i 2 %!

Andreas Scheuer …!

Nuvarande trafikminister Andreas Scheuer (CSU) konstaterar att ”Verkehrswende ist da”! Fritt översatt: Tippingpointen för elbilar har passerats! Det nya målet i Tyskland är nu, enligt Andreas Scheuer och hans experter, att 2030 skall minst 14 miljoner elbilar rulla på de tyska vägarna och antalet offentliga laddstationer ökas från nuvarande ca 50000 till en miljon! HEJA!!!

1 miljon elbilar i den tyska bilparken 2021 motsvarar ca 2 % av totalt ca 45 miljoner bilar, men redan 2030 skall man var uppe i en andel på minst 30 % motsvarande en ökningstakt på ca 35 % per år!