Elbilar krossar …!

En islossning är på väg vad gäller andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen!!!

Med 100 % …!

I den senast månadsstatistiken för januari från Bil Sweden har andelen laddbara bilar ökat med nära 100 % jämfört med januari i fjor! Av totala antalet nyregistreringar på ca 17000 enheter utgörs ca en tredjedel av laddbara bilar. Noterbart är också att totala antalet nyregistreringar har gått ner med 18 % jämfört med januari 2019! Enligt Mattias Bergman på Bil Sweden beror nedgången i den totala nybilsförsäljningen på den fordonsskattehöjning för fossilbilar som infördes vid årsskiftet. OBS! En islossning för laddbara bilar är på väg i takt med den snabba ökningen av utbudet av märken och modeller!