ELBILEN här på allvar!

Tack vare batteripriset   !

De senaste 2 åren har batteripriserna varit i fritt fall! Priserna har halverats från 600 dollar per lagrad kwh (förbrukningen per mil för elbilen ligger på ca 1,5 kWh per mil) till under 300 kr/kWh. Enligt den ansedda analysfirman BNEF (Bloomberg New Energy Finance) kommer elbilen  att kunna konkurrera ekonomiskt med fossilbilen när batteripriset  ligger på 300 kr/kWh. 2012 förutspådde BNEF att detta skulle komma att inträffa 2020. Vi är redan där och batteripriserna kommer att fortsätta rasa. Enligt BNEF:s prognos kommer utvecklingen av antalet elbilar att explodera de närmaste åren till följd av att utbudet av elbilar med priser kring 40000 dollar  med räckvidd kring 30 mil är tillgängliga redan idag. Kolla prognosen nedan!