Ett steg i rätt riktning …!

Regeringstillstånd …!

Sista tillståndet avseende en undervattenskabel för elanslutningen av en vindkraftspark på Kriegers flak lämnades av Regeringen i förra veckan! Ett steg i rätt riktning! Vattenfall står bakom projektet och meddelar att planen är att ta ett investeringsbeslut 2025 för att färdigställa parken till 2028! Det handlar om 30-50 vindkraftverk uppemot 300 m höga (effektmässigt som ett medelstort kärnkraftverk) placerade ca 3 mil från den svenska sydkusten på det s.k. Kriegers flak! OBS! Inget är dock klart förrän det är klart! Nu handlar det om att Vattenfall får ihop ekonomin! Anm. Lönsamheten för havsbaserad vindkraft har försvårats av Regeringens beslut att staten (Svenska Kraftnät) inte skall ta kostnaden för elanslutningen av havsbaserad vindkraft!