EU vässar klorna i elbilsracet …!

Var sjätte mil …!

EU-parlamentet beslutade i förra veckan att det till 2026 (!) skall finnas laddstationer var sjätte mil längs de stora vägarna i Europa och till 2028 vätgasstationer var tionde mil! Enligt föredraganden Ismail Erzug (SPD) är detta nödvändigt för att EU skall kunna uppnå sitt klimatmål d.v.s. att minska CO2-utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå! I praktiken betyder beslutet en revolution vad gäller antalet offentliga laddstationer! Som exempel kan tas Tyskland! Där skall antalet laddstationer i urbana miljöer öka från idag ca 70000 st till ca 1 miljon 2030! Parlamentets beslut skall nu förhandlas och detaljeras i en lagtext i förhandlingar med respektive EU-land. Elbilsracet fortsätter!