Fossil överkonsumtion …!

Inspel COP28 …!

Vi överkonsumerar fossila bränslen, olja,kol och gas långt utanför Paris-avtalets temperaturgänser d.v.s. mindre än 2 grader men helst 1,5 grader! Detta är ett viktigt inspel inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! I rapporten ”Production Gap Report” från FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) konstateras att pågående och planerad utvinning av fossila bränslen till 2030 är mer än dubbelt så stor som krävs för att vi skall klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål!

OBS…!

Resultaten i årets Production Gap Report går på tvärs med FN:s klimatpanel IPCC, vars senaste rapport (http://climateforlife.se/iea-ger-ros-och-ris/) säger att all fortsatt exploatering av fossila bränslen d.v.s. såväl planer som pågående projekt måste överges! Detsamma gäller de senaste resultaten ( http://climateforlife.se/kolbudgeten-krymper/) från forskningen kring den kolbudget vi har kvar för fortsatta utsläpp av växthusgaser innan Paris-avtalets temperaturgränser överskrids!

Vi kan inte vänta …!

De växthusgaser, främst frän förbränning av fossila bränslen, vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år och bidrar till den globala uppvärmningen! Vi kan därför inte vänta då i praktiken följande gäller – ” en gång i atmosfären alltid i atmosfären”!

CO2-halten …!

Ren fysikaliskt så ökar CO2-halten i Jordens atmosfär huvudsakligen till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Ca 90 % av våra utsläpp hamnar i atmosfären och resten tas upp av världshaven och biosfären såsom världens skogar! OBS! I våras slogs nytt rekord då mänskligheten för första gången passerade en CO2-halt på 425 ppm! Halten uttrycks i ppm (”parts per million”) och är lika med andelen CO2-molekyler i atmosfären.

Ökande …!

Samtidigt kan konstateras att den underliggande trenden är ökande! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög liknande den som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. OBS! Detta får inte bli vårt arv till kommande generationer utan utvecklingen måste vändas NU!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om Du befinner dig långt ifrån COP28 och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! Vi sitter alla i samma båt! Den globala uppvärmningen drabbar alla både direkt och indirekt! Vi är på väg mot ett globalt klimatkaos! På den privata och lokala nivån kan DU bidra med att i dina nätverk sprida budskapet att vi just nu är på väg åt helt fel håll. På den politiska nivån i Sverige, i EU och i FN handlar det om att DU, via olika organisationer, media etc, kan sätta press på politikersamfundet! COP28 i Dubai i början på december, då nya klimatlöften från världens länder skall avges, blir viktigare än någonsin! Så! Bli en ClimateDoer och sprid dessa viktiga budskap! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/