Fru Justitia stoppar Shell …!

I Sydafika …!

Efter omfattande protester från lokalbefolkning och miljöorganisationer stoppade en domstol i Sydafrika den 28 december 2021 Shells exploatering efter olja och gas utanför Sydafrikas östkust! Efter ett tidigare godkännande i en domstol av lägre instans i början på december och med Sydafrikas regerings goda minne har Shell gjort seismiska prov (kraftiga ljudstötar var tionde sekund för lokalisering av fyndigheter) i det aktuella området. Förutom att en fortsatt utvinning av olja och gas får förödande konsekvenser för klimatet har Shells aktiviteter påverkat det marina livet och därmed en av lokalbefolkningens viktigaste näringar! Den omfattande proteströrelsen och klimatet har NU fått rätt med god hjälp av Fru Justitia! HEJA Fru Justitia!