Hero of our time! – GUNHILD STORDALEN!

GPSReport_5576_CoverImg[1]

Hero of our time! – GUNHILD STORDALEN!
En av årets sommarpratare, Gunhild Stordalen, lämnade sin läkarbana och bestämde sig för att ”rädda världen” undan överkonsumtion av mat. Tillsammans med sin man Petter Stordalen, ägare av hotellkedjan Nordic Choice, grundade hon det s.k. EAT-initiativet! EAT går ut på att sprida information worldwide om att vi just nu överkonsumerar jordens tillgångar på mat. Nuvarande tillstånd är inte hållbart och kommer att leda till både livsmedelsbrist och klimatproblem. OBS! En tredjedel av CO2-utsläppen och därmed problematiken kring den globala uppvärmningen kan härledas till livsmedelsförsörjningen. Förutom att rädda sitt eget liv från en livshotande sjukdom är hon nu på god väg att rädda världen! Gunhild Stordalen – en verklig HERO OF OUR TIME!!!