Johan Rockström varnar …!

För att illustrera bredden i klimatpolitiken har Climate for Life lånat en metafor från djurriket – Big Five!

Big Five …!

Johan Rockström, internationellt erkänd forskare inom klimatområdet, sänder ut en kraftig varningssignal till Regeringen vad gäller dess klimatpolitik! Uttryckt i klartext säger han: ”Tidöavtalet räcker inte! Att ensidigt fokusera på elektrifiering är helt otillräckligt. Klimatproblematiken är betydlig bredare än så!” Climate for Life (CFL) instämmer helt! Vi har valt att låna en metafor från djurriket – Big Five – för att beskriva den nödvändiga bredden i klimatproblematiken! Det handlar om de fem största klimatbovarna lika med Energiförsörjningen, Transporter, Skövling av regnskogar, Köttkonsumtion och Konsumtion i allmänhet!

Det bästa av allt …!

Det bästa av allt är att DU kan påverka alla klimatbovarna genom att göra smarta val i vardagen! DU kan påverka Energiförsörjningen genom att spara på el och värme och välja elavtal baserat på förnyelsebar energi! DU kan påverka Transporter genom att åka mer kollektivt, samåka, ta tåget istället för flyget, köra förnyelsebart med el eller biobränsle! DU kan påverka Skövlingen av regnskogar  genom att undvika importerade livsmedel såsom t.ex. palmolja, sojaprodukter m.m. från icke certifierade ursprungsleverantörer (över hälften v Borneos regnskogar har fått lämna plats för palmoljeväxter)! DU kan påverka Köttkonsumtionen genom att dra ner på köttätandet och välja kött med mindre klimatpåverkan såsom fågel eller fisk! DU kan påverka Konsumtion i allmänhet  genom att utgå  från de ”5 R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot i nämnd ordning!

DU …!

Klimatpolitiken! Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån bristerna i Regeringens klimatpolitik, men genom att anamma ett mindset baserat på metaforen ”Big Five” kan DU göra verklig skillnad samtidigt som Du sprider budskapet i dina sociala sfärer! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/