King COAL abdikerar i Europa!

 

EU-avtal stoppar kolet…!

I onsdags den 5/4 undertecknade kraftbolag från samtliga 28 EU-länder, förutom Polen och Grekland, att inte bygga nya kolkraftanläggningar f.o.m. 2020.  Även om kolets andel av elförsörjningen i Europa har sjunkit kraftigt under senare år till följd av ersättning med naturgas svarar kolet dock fortfarande för ca 20 % av elförsörjningen OCH (!!!) ca 40 % av CO2-utsläppen. Den intressanta frågan efter 2020 är dock när EU-länderna fasar ut sina gamla kolkraftanläggningar helt oavsett ekonomi d.vs. enbart av miljöskäl. NOTERA att Skottland stängde sitt sista kolkraftverk 2016 och att Tyskland har ett politiskt policybeslut på att fasa ut kolkraften senast 2040. Notera även att förnyelsebar el i form av vindkraft har tagit över andraplatsen som produktionskälla inom EU från kolet under 2016! Av all ny elkapacitet under 2016 inom EU kom nästan 90 % från förnyelsebara energikällor!