Klimatet – Femdubbling krävs …!

För långsamt …!

Enligt en ny rapport från det internationella revisionsbolaget PWC så går minskningen av de globala klimatutsläppen alldeles för långsamt med hänsyn till Paris-avtalet. Johan Jacobsson, hållbarhetsexpert på PWC, säger att koldioxidintensitetens (CO2-utsläpp kontra BNP) nuvarande minskningstakt på 2,4 % per år behöver ökas med en faktor 5 till 11,7 % per år för att uppvärmningen skall hållas inom 1,5 grader. Rapporten förväntas vara en av många under detta år som säger samma sak! Red alert! OBS! Larmsignalerna är viktiga budskap för att preparera världens politiker och makthavare inför FN-mötet COP 26 i Glasgow senare i år.