Klimatvalet 2019 …!

Gör DIN röst hörd! Rösta för klimatet senast på söndag den 26 maj! OCH gör EU till förebild och få Trumps USA till att ”gå fot”!

Klimatfrågan i topp …!

I en rundfrågning av SR sätter 43 av de svenska partiernas toppkandidater KLIMATFRÅGAN överst i EU-valet! Endast två av 8 partier har inte klimatfrågan överst. Vilka de är? Ingen 10000- kronorsfråga precis! Toppkandidaternas prioritering är helt logisk! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och akut! EU har historiskt varit progressiva i klimatfrågan och var tidigt ute genom att ratificera det första Kyoto-avtalet från 1997. EU är dessutom världens tredje utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA. Genom att vara fortsatt progressiva kan vi bli en förebild för övriga länder. NU är det tre dagar kvar! Gör DIN röst hörd! Rösta för klimatet och Moder Jord senast på söndag på Mors Dag! Lycka till!