Larmsignaler i Frankrike …!

Klimatförändringar i realtid i Frankrike när värmeböljan under 2019 tog död på delar av skogsbeståndet genom uttorkning!

Red alert No 1 …!

Enligt en rapport från franska väderlekstjänsten ”Météo France” med exklusivitet publicerad i tidningen ”Le Monde” i måndags kan Frankrike komma att drabbas av chockartade temperaturer i slutet av seklet! Om inget drastiskt görs för att minska CO2-utsläppen kan temperaturerna efter 2070 stiga i genomsnitt med 3,9 grader och i topparna på sommaren med 6 grader! Klimatförändringarna märks dock redan i realtid! Frankrike har drabbats hårt av svåra och långvariga värmeböljar med temperaturtoppar över 50 grader! Dessa värmeböljor lär ju vara en västanfläkt om medeltemperaturen tillåts stiga till 3,9 grader! HUGHAAA!

Red alert No 2 …!

En ytterligare larmsignal i Frankrike kom i veckan i onsdags när förvaltningsdomstolen i Paris konstaterade att franska staten gör för lite för att uppfylla Paris-avtalet. Utsläppsminskningarna hittills är för små för att uppnå Frankrikes mål att jämfört med 1990 minska med 40 % till 2030 respektive bli klimatneutrala till 2050. Processen har kallats ”L’Affaire du siecle” (århundradets juridiska process) och får anses som historisk där folket, i det här fallet fyra olika miljöorganisationer plus över 2 miljoner franska medborgare i ett upprop, kan vinna en klimattvist över en stat! ”Vive Madame Justice”

Fru Justitia regerar och är på det franska folkets sida vad gäller att rädda klimatet och döma franska staten till bot och bättring!