LÖFVEN sätter Paris-avtalet ur spel!

shutterstock_33361513[1]

Säger ja till Vattenfall!

Idag lördagen den 2 juli 2016 tillkännagav regeringens talespersoner Mikael Damberg och Isabella Lövin att regeringen säger ja till Vattenfalls försäljning av brunkolet i Tyskland!

Paris-avtalet ur spel!

I praktiken betyder beslutet att regeringen sätter Paris-avtalet ur spel. Stefan Löfven och Donald Trump (som lovat att riva upp Paris-avtalet om han vinner presidentvalet i höst) har nu samma värdegrund vad gäller klimatfrågan. D.v.s. den är provinsiell och vad som händer utanför våra gränser berör inte oss! Den enda skillnaden mellan de två är att i Donald Trumps fall är det än så länge bara ett vallöfte  medan i Stefan löfvens fall dessvärre nu en exekutiv handling!

Hur hänger detta ihop?

JO! Paris-avtalet innebär att FN:s ca 200 medlemsstater har förbundit sig att minska CO2-utsläppen så att den globala uppvärmningen begränsas till under 2 grader. I praktiken betyder detta att en stor del av dagens kända fossila tillgångar såsom kol , olja och naturgas måste stanna i marken. OCH brunkolet är den största ”boven” i sammanhanget! Dagens beslut av regeringen Löfven innebär att man överlåter tillgångarna till en ny ägare, tjeckiska EPH, som på sin huvudagenda har att utveckla exploateringen av framförallt kol d.v.s. tvärt emot innebörden av Paris-avtalet!

VARFÖR????

På dagens presskonferens har man en mängd bortförklaringar alla med syftet att lägga ut en  dimridå för att rädda Vattenfalls ekonomi plus att ge Vattenfall en ny image av ett ”grönt” företag. D.v.s. det handlar om ett renodlat provinsiellt tänkande helt utan hänsyn till att den globala uppvärmningen verkligen är global i ordets rätta betydelse. Någon som hört talas om den numera uttjatade uttrycket ”Håll Sverige rent och släng skiten i …..” ???

Käppar i hjulet för Tyskland!

Det naturliga för Sverige och regeringen Löfven hade varit att samordna ett fortsatt ägande av brunkolet i Tyskland med den tyska inrikespolitiken, som i praktiken går ut på att avveckla brunkolet så fort som möjligt. Med dagens beslut sätter man bara käppar i hjulet för Tysklands ambitioner att avveckla brunkolet. Den nye ägaren till Vattenfalls brunkolstillgångar har ju en helt annan agenda d.v.s. att utveckla brunkolet!

Strategin – en fatal missräkning!

Strategin bakom beslutet d.v.s. att framställa den nye köparen som ”hel och ren” ( Hallå! EPH är ett brevlådeföretag på Cypern med ägare som figurerar i Panamadokumenten! Någon som kommer ihåg Telia och mutorna i Uzbekistan?) , att regeringen endast hade att ta ställning till om det förelåg några formella fel i förhållande till Vattenfalls ägardirektiv (rent nonsens enligt flera juridiska experter) och att lyfta fram att det skulle bli ”dyrare” för Vattenfall att behålla brunkolet kommer sannolikt att visa sig vara en FATAL MISSRÄKNING!

En skammens dag för Sverige!

Sveriges image som en av de ledande nationerna i ett miljö- och klimatperspektiv kommer att ta allvarlig skada genom att man på detta flagranta sätt sätter Paris-avtalet ur spel! Några futtiga miljarder  i Vattenfalls balansräkning kan visa sig i slutänden bli betydligt dyrare för Sverige och framförallt för det globala klimatet. Länder som sitter betydligt hårdare fast i fossilfällan som Kina, Indien, Australien och USA (för att inte tala om de flesta mindre utvecklingsländer) kan bara peka på Sverige när man ursäktar fortsatt användning av kol, olja och naturgas! Snacka om att tänka provinsiellt och att stoppa huvudet i sanden! EN SKAMMENS DAG FÖR SVERIGE!!!

sand-head-e1442955908669[1]