Macron tar befälet!

Emmanuel Macron tar befälet!

One Planet Summit …!

Under förra veckan samlade Frankrikes president Emmanuel Macron över 2000 deltagare i Paris under parollen ”One Planet Summit” för att snabba upp finansieringen av klimatomställningen!  Mötet som pågick i 3 dagar  kan sammanfattas av följande 3 i topp ”highlights”!

(1) Paris en finansmetropol …!

Macron lyckades att sätta Paris och Frankrike på världskartan som metropolen för grön finansiering. Huvudfokus för Macron var att visa  att om man ändrar på penningströmmarna d.v.s. genom  att divestera (ta bort) från fossilt och investera i grönt istället så kommer klimatfrågan att ta fart!

(2) Världsbanken abdikerar …!

Världsbanken, som tillsammans med FN var medarrangörer av mötet, tillkännagav redan på öppningdagen  att man kommer att upphöra med att finansiera olje- och gasprojekt efter 2019. Världsbanken har hittills varit en stor aktör på den internationella arenan vad gäller fossila projekt. MEN nu abdikerar man alltså! Världsbanken har  tidigare tagit motsvarande beslut vad gäller kol! Bankens nya policy bedöms få en stor inverkan på andra investerare, såväl publika som privata!

(3) Paris en forskningsmetropol …!?

Emmanuel Macron demonstrerade också forskningens betydelse för förändringar inom klimatområdet genom att dela ut stipendier till 18 st forskare, som alla flytt sina hemländer till följd av förföljelse och bristande tillit till forskningens betydelse. 13 st av dessa forskare kommer från USA. Flytten till Frankrike är ett resultat  av Macrons tidigare erbjudande till forskare i USA i samband med att USA hoppade av Paris-avtalet.