Mobilisera inför Paris!

Det reella innehållet i USA/Kina-avtalet är som sagt(http://climateforlife.se/ett-ljus-i-tunneln/) inte tillräckligt!. Alla berörda ca 190 länder inklusive USA och Kina måste ta fram tillräckliga mål för sina utsläppsminskningar senast till våren 2015.  Vidare är frågan om finansiering av utvecklingsländernas omställning kvar att lösa.  De utvecklade länderna har åtagit sig att bidra med 100 miljarder dollar per år fr.o.m. 2020 via en s.k. ”Green Carbon Fund” benämnd GCF. I denna fråga har man än så länge bara tagit ett litet steg på vägen! Så nu gäller det! Alla måste hjälpas åt! Kom ihåg! Politikerna sätter bara ramarna! Paris-mötet 2015 är sista chansen! Observera att en kraftsamling med alla de berörda 200 ländernas regeringschefer görs bara vart 5-10:de år. Skulle Paris misslyckas landar vi på tidigast 2030 istället för nödvändiga 2020 d.v.s. 10 år för sent!!!