MR BOND installerar solceller- Del 1

 

Mr Bond/NILS A Bond gör entré!

Det som Mr Bond gör det kan DU göra är hans paroll! Läs mer om Mr Bond på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/.  NU gör han sin entré i DIN värld och kommer i ett antal inlägg framöver att beskriva hur han gör för att installera solceller. Första delen kommer här!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond kollar dom tekniska/fysiska förutsättningarna!

Han bor i villa i södra Sverige och konstaterar att det innebär att han kan räkna med ca 1000 soltimmar per år. I ett nordligare läge hade det rört sig om 100-200 timmar mindre. D.v.s. ingen större skillnad! Solceller passar alla med rätt tekniska/fysiska förutsättningar! Han konstaterar också att villan har tillräckligt stor takyta i lämpliga väderstreck. Sydvästläge och 30-45 graders taklutning är det optimala! Han tänker sig att använda 60 m2 av takytan för solceller. En sådan yta skulle ge ca 10 kW soleffekt och ett energitillskott på ca 10000 kWh per år!

MEN solenergin matchar ju inte hans elbehov!

Ja, det stämmer! Mr Bond förbrukar ca 20000 kWh el per år för uppvärmning och hushållsel (15000 respektive 5000 kWh).  För uppvärmning har han en kombination av värmepump (luft/vatten) och elpatron för tillskott vid utetemperaturer mindre än – 5 grader. Han behöver alltså elen framförallt på vinterhalvåret och dygnet runt. Detta stämmer ju inte med när solenergin produceras d.v.s. framförallt på sommarhalvåret och på dagtid! Mr Bond löser detta genom att kontakta den s.k. nätleverantören (det lokala elnätet), i hans fall Eon, och begära utbyte av elmätaren. Han får då en elmätare som kan hålla reda på hur många av de egenproducerade ca 10000 kilowattimmarna som används direkt och hur många han inte använder direkt själv och därför levererar till Eon. Han bli alltså elleverantör under de perioder på sommaren  när hans elbehov är relativt litet! Dessa kilowattimmar kan han sedan ”få tillbaka” på vinterhalvåret.

MR BOND installerar solceller- Del2

I nästa avsnitt av Mr Bonds solcellsprojekt kommer han att göra en överslagskalkyl på ”lönsamheten” i projektet. Han är något oortodox i sitt ekonomiska tänkande och har följaktligen ett lite annorlunda synsätt än vad som tillämpas vid strikt kalkylering av investeringar. MER om detta i nästa avsnitt dock!