MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 3

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till utförandet!

Mr Bond har ju tidigare i Del 1 och Del 2 kommit fram till att det finns både fysiska förutsättningar och ekonomi. Han går nu vidare med utförandet.

Första frågan – Hur ser leverantörsmarknaden ut?

Mr Bond är ju som DU och jag en privatperson utan yrkesmässiga kunskaper inom solcellsteknologi och installation av solceller. Han kommer därför ganska snabbt fram till att han vill köpa en nyckelfärdig anläggning. OCH han konstaterar att  marknaden är rationell och har anpassat sig! Med lite detektivarbete  kommer han fram till att det finns en handfull leverantörer från ”ax till limpa” på privatmarknaden. HUR? Jo, ”the hard way”! Mr Bond, som har bestämt sig för att göra det här från grunden, har följaktligen researchat genom att googla, surfa och ringa! OM man inte vill gå igenom denna process då? Mun-mot-mun-metoden brukar ju också kunna funka! Det finns alltid någon granne eller någon i bekantskapskretsen som  i likhet med Mr Bond har förstått att installera solceller är både ekonomiskt och framtiden!

Andra frågan – MEN hur hanterar jag teknologin?

Mr Bond har inte djupdykt i denna fråga utan han nöjer sig med att konstatera att grundtekniken att omvandla solljus till el är samma för alla tillverkares produkter idag. De produkter som är ute på marknaden är väl beprövade sedan ett flertal år tillbaka. Bakgrunden till solcellsboomen och prisraset på solceller de senaste 5-10 åren handlar inte om några större teknologiska genombrott utan snarare om en successivt ökande efterfrågan. Mognaden ur tillverknings-och teknologisynpunkt för dagens solceller kan även avläsas ur de långa produktions- och effektgarantierna på 25-30 år som lämnas av alla leverantörer!

Tredje frågan – Vilken leverantör skall jag välja?

Mr Bond, som ju har bestämt sig för att göra saker och ting  ”by the book” (dock utan att överdriva), har följaktligen kontaktat 2-3  leverantörer av nyckelfärdiga anläggningar och bett om en offert. Förfrågan har i sak varit mycket enkel. Han har angett sin adress, husets orientering (väderstreck), taklutning, vilken takyta som kan disponeras och takbeläggning. Eftersom han har konstaterat att den tekniska kvaliteten i stort sett förefaller vara likvärdig på hela leverantörsmarknaden kommer utvärderingen av offerterna sannolikt i första hand att handla om service, leveranstider och pris!

Hur gör han nu?

För tillfället väntar Mr Bond på att få in utlovade offerter. Han kommer därefter att ställa upp ett antal urvalskriterier t.ex. pris, service, referenser etc. Till sist och syvendes kan det handla om magkänslan, eftersom marknaden verkar så homogen. VI FÅR SE! Mer om detta i nästa avsnitt ”MR BOND  INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!