Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 3!

Daddy

Tips nr 3 – Håll ordning i klassen!

Mr Bond rekommenderar  att Åsa Romson tar ett allvarligt snack med sin ministerkollega Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. Häromveckan gick han ut i media och skapade en hel del upprörda känslor kring köttkonsumtion. Han demonstrerade en total okunnighet kring vilken roll livsmedelsförsörjning och framförallt köttkonsumtion spelar i den totala bilden vad gäller CO2-utsläpp. Frågar DU Mr Bond så handlar de globala CO2-utsläppen i grova drag om 4 st ungefär lika stora ”bovar” d.v.s. (1) delar av livsmedelsförsörjningen, (2) skövling av regnskogar, (3) fossila transporter och (4) fossil energiförsörjning. Den pedagogiska nivån behöver faktiskt inte vara högre för att man skall förstå att köttkonsumtion spelar in!

VAD sa han egentligen?

Bakgrunden är att Regeringen håller på att ta fram en ny Livsmedelsstrategi. I en intervju i Sveriges Radio hävdade Sven Erik Bucht att svensk köttkonsumtion inte är något problem och att han inte tänker lägga sig i vad svenska folket har på tallriken. Mr Bond håller med om att pekpinnar inte fungerar. MEN signalvärdet i ett slarvigt/klumpigt/respektlöst uttalande blir ju helt uppåt väggarna! Det minsta man kan begära från våra ministrar är ju att man sätter in frågor med koppling till klimatproblematiken i ett större sammanhang. Sedan är det upp till var och en att ta till sig information och eventuellt ändra sitt ”mindset”!

Provinsiellt tänkande!

OBS! Provinsiellt tänkande fungerar inte vad gäller den globala uppvärmningen. Det gäller varken för köttkonsumtion eller för regeringens hantering av  Vattenfalls brunkol i Tyskland eller hur Sverige hanterar sina koldioxidfria energitillgångar såsom kärnkraft och vattenkraft.  Alltså! Hög tid att lyfta blicken utöver Sveriges gränser! Så HÅLL ORDNING I KLASSEN inte bara på Sven-Erik Bucht utan på hela ministerkollegiet!