MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 7!

Daddy

Tips nr 7 – Dags för VERKSTAD!

Åsa Romson utmanade andra länder under klimatförhandlingarna i Paris i december 2015 till att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli klimatneutrala till (OBS!) 2030.  I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år under de närmaste 15 åren. Mr Bond säger HUGGHHHAA! Tufft mål!

Mr Bond pekar på Johan Rockström!

Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, menar att målet att varje svensk skall minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030 är möjligt. I själva verket är det Johan Rockström som har planterat detta mål i både Stefan Löfvens och Åsa Romsons huvuden!

Rockströms recept!!!

Rockström rekommenderar att börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! Kort och gott! Bli en PLANETSKÖTARE!

Åsa Romsons recept???

Mr Bond sympatiserar med angreppssättet att vända sig direkt till gräsrotsnivån, men utan en övergripande politiskt förankrad klimatstrategi går det inte! D.v.s. nu vill vi se Stefan Löfvens och Åsa Romsons recept! Varje dag utan en sammanhållen och realistisk klimatstrategi knaprar på den korta tid som står till förfogande oavsett om det handlar om 15 eller 25 år! Så! LÄGG NER SNACKET! DAGS FÖR VERKSTAD!