På tal om …!

Visste Du …!

Visste DU att under årets första månader har det fallit extremt lite nederbörd i södra Europa! I t.ex. norra Italien har landets största flod, Po, delvis torkat ut och vattenståndet i Gardasjön är nere på rekordlåga nivåer! Landets premiärminister Giorgia Meloni har nödgats att sjösätta en katastrofplan för att tillgodose vattenförsörjningen till Italiens kornbod – Po-slätten! Visste DU att mars månad var den näst varmaste som någonsin uppmätts med temperaturer högt över det normala i Sydeuropa, Nordafrika, nordöstra Nordamerika, Sydamerika m.fl.! Visste DU att havsisens utbredning i Antarktis var den näst minsta som uppmätts för årets mars i mätningarnas 45-åriga historia. Till sist lite kuriosa …! Visste DU att antalet homeruns i den i USA populära sporten baseball har ökat dramatiskt det senaste decenniet till följd av klimatförändringarna (anm. bollen flyger längre i tunnare luft)!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du just nu här i trygga Sverige och Norden befinner dig långt ifrån de direkta konsekvenserna av ett varmare klimat, men det är en falsk föreställning! DU både kan och bör dra ditt strå till stacken! Genom ett ändrat mindset kan DU tillsammans med det stora kollektivet av enskilda individer göra skillnad! Genom att alla tar små steg i rätt riktning i vardagen hela tiden blir det resultat! Ett ändrat mindset i vardagen är klimatfrågans heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/