På tal om …!

VISSTE DU …!

VISSTE DU att EU:s klimattjänst Copernicus är allvarligt oroad över temperaturerna i september – både i luft och i hav? Man talar om”väldigt stora avvikelser”! VISSTE DU att vi för september är farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader? Jämfört med förindustriell tid (1850-1900) ligger vi i september 2023 på 1,40 graders global medeltemperatur! VISSTE DU att tendensen dessutom är accelererande? Jämfört med septembermånaderna under den senaste 30-årsperioden (1991-2020) så är september månad 2023 nästan 1 grad högre – 0,93 grader! VISSTE DU att förutom lufttemperaturerna slår temperaturen i haven också alla rekord! Temperaturen i Medelhavet långt ut i september är 5-6 grader varmare än normalt!

Växthuseffekten …

I grunden handlar allt om våra CO2-utsläpp och den s.k. växthuseffekten. Denna effekt är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solinstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solinstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Detta beror på att en del av den utgående infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Kolla denna pedagogiskt illustrerade bild från Oxford University!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de abnorma temperaturhöjningarna hittills under 2023, men så är icke fallet! Det handlar ju i grunden om allas våra CO2-utsläpp, men också om dina kunskaper om hur allt hänger ihop! Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ! Så! Bli en ClimateDoer genom att öka dina kunskaper och genom att se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!