Regeringen och Vattenfall kör ett cyniskt spel!

Stänger fungerande kärnkraftverk i förtid!

Enligt pressmeddelande i förra veckan planerar Vattenfall  med Regeringens goda minne att stänga två av kärnkraftverken i Ringhals ca 8 år tidigare än planerat. Skälet uppges vara dålig ekonomi för just dessa båda verk! Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att de ekonomiska skälen ligger djupare än så. I själva verket ser hela Vattenfall-affären inte bra ut just nu! Här på hemmaplan behöver man få upp elpriserna för att öka lönsamheten och få råd till att täcka fortsatta förluster i Europa som följd av både brunkol och den s.k. NUON-affären.

Ett cyniskt spel!

Den planerade nedläggningen är ett cyniskt spel som i förlängningen innebär en förmögenhetsöverföring från oss elkonsumenter (högre elpriser) till staten och Vattenfall på bekostnad av både miljö- och säkerhetshänsyn. Genom att ta två så stora kraftanläggningar ur drift som Ringhals 1 och 2 minskar man utbudet av kraft i det svenska elsystemet. Resultatet blir ökade elpriser till följd av att den svenska/nordiska elmarknaden bygger på tillgång och efterfrågan som prismodell. Vem i den fria marknaden skulle inte vilja ha en sådan knapp att trycka på? Riksrevisionens kritik av både regeringen och Vattenfall nyligen (läs mer på http:// climateforlife.se/riksrevisionen-kritiserar-regeringen-och-vattenfall/) verkar synnerligen befogad!

Kärnkraftsäkerheten ligger i potten!

Låt oss  fundera på hur personalen på de svenska kärnkraftverken  resonerar! Signalen är tydlig! Här kan vad som helst hända vad  gäller den fortsatta driften för kärnkraften. Det fram till nu planerade tidsschemat innebärande att Ringhals skulle börja tas ur drift 2025, Forsmark 2040 etc verkar ej hålla! Konsekvensen blir en minskad attraktionskraft för kärnkraftindustrin i sin helhet med uttunning av kompetens och därmed ökade säkerhetsrisker som följd. Problematiken har redan uppmärksammats av Strålsäkerhetsmyndigheten, som är högsta myndighet på området.

Koldioxidutsläppen ligger i potten!

Hur man än vrider och vänder på frågan om ”abrupt” minskad kärnkraftel i det svenska elsystemet så blir en av slutsatserna ökade koldioxidutsläpp. Förnybar el i form av vind och sol kan än så länge ej kompensera för så stora produktionsbortfall som det handlar om. OCH  av lätt införstådda skäl kan vind och sol ej heller fungera som primär kraftkälla. Följden blir ett ökat behov av att importera kraft under perioder med hög efterfrågan utan kontroll på vilka kraftkällor som används. I perioder med överskott av el  skulle bibehållen kärnkraftel från Ringhals kunna utnyttjas för export t.ex. till Tyskland. Våra vänner i Tyskland behöver all kodioxidfri el de kan få inte minst med tanke den brunkolsproblematik som Vattenfall i hög grad är en del av!

 

FÖRSTA MAJ! Upp till kamp! Ta striden!

Ta kampen mot den globala uppvärmningen!

Den viktigaste striden/kampen står inte på fabriksgolven längre! NU gäller det kampen för att undvika en dysfunktionell värld för oss själva, våra barn och barnbarn. Om vi inte agerar NU riskerar vi ännu mer extremväder i form av utbredd torka, förödande stormar, orkaner och översvämningar OCH ej tidigare skådad migration från kustnära områden till följd av stigande havsvattennivåer. Konsekvenserna är oöverskådliga! KAMPEN blir lång! Den kommer inte att gå över en natt!  ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Ett bra motto är att hela tiden kunna svara JA på frågan:  ”Pappa/Mamma får vi Jorden tillbaka?” Vi i vuxenvärlden har ett speciellt ansvar! Vi har ställt till det! Vi har makt, resurser och verktyg för att rätta till det. Vi kan stoppa huvudet i sanden och förneka att det händer! MEN vi kan inte undgå ansvaret för att ha bidragit till en dysfunktionell värld!!!

Daddy

OBAMA UNPLUGGED talar klarspråk

”What kind of stupid, shortsighted, irresponsible bull!

På Vita Huset-korrarnas årliga middag i lördagskväll i Washington DC kunde inte Obama hålla sin normalt välbalanserade profil utan talade om vad han tyckte om s.k. climate deniers! Det hör till saken att över hälften av republikanerna i kongressen är av denna sort! Otroligt! Watch this! http://www.youtube.com/watch?v=G6NfRMv-4OY&sns=em

VILKEN VÄRLD väljer du?

Det finns två val!

Yes! Bara två! Kolla figuren nedan! Antingen väljer du världen till vänster eller till höger! Skillnaden är enorm! Världen till vänster innebär omställning och en värld där den globala uppvärmningen håller sig inom 2 grader. Världen till höger är den värld vi går mot idag d.v.s. ”Business as usual” och en uppvärmning på 5-6 grader.

SPM2a-638x264[1]

Hört talas om grodan?

Analogin mellan vad vi håller på med när vi idag går mot den högra världen och grodan som inte reagerade i tid på att vattnet blev varmare och varmare är uppenbar. Grodan tyckte att det var OK i början och riktigt skönt tills det var för sent. Vi har fortfarande chansen att reagera! MEN tiden är knapp! Utsläppskurvan måste brytas senast 2020. Parisförhandlingarna till hösten blir avgörande då FN/IPCC under COP21 har sista chansen att reagera! Vi vill väl inte identifiera oss med grodan!  Eller?s_07202009_520[1]

 

RIKSREVISIONEN kritiserar regeringen och Vattenfall

Planerna för brunkolsverksamheten starkt ifrågasatta!

Riksrevisionen riktar idag 2015-04-23 stark kritik mot regeringens och Vattenfalls avsikter att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Kritiken går ut på att Vattenfall inte är tillräckligt tydliga med att försäljningen inte minskar utsläppen utan bara flyttar utsläppen till annan aktör. En försäljning har alltså inte överhuvudtaget med hållbarhet att göra! Regeringen får i sin tur svidande kritik för att man låter Vattenfall agera praktiskt taget utan styrning. Citat: ”Det kan inte vara så att man delegerar till ett bolag att göra vad som helst”.  Se även tidigare inlägg  http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb

Inspireras av Mr Bond/Nils A Bond!

 

Vem är Mr Bond/Nils A Bond!

Mr Bond/Nils A Bond kommer i fortsättningen  att dela med sig av sina erfarenheter dels från konkreta åtgärder i och utanför hemmet dels genom fria tankar kring högt och lågt i klimatfrågan. Han kommer att beskriva sina åtgärder och redovisa sina tankar genom inlägg på bloggen under kategorin e) DU gör…

Hur är HAN?

HAN är som DU och jag d.v.s. en gräsrot som känner ansvar för kommande generationer. HAN har bestämt sig för att agera. HAN är ingen fundamentalist inom klimat-och miljöfrågor utan inser att allt handlar om  att alla kan bidra genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden. HAN har höga krav på aktörer med makt i klimatfrågan d.v.s. politiker på lokal, nationell och global nivå!

Mr Bonds mission!

Mr Bond vill inspirera DIG till att vara klimatsmart genom att vara förebild och själv utföra ett antal åtgärder ”från A till Ö”.  D.v.s. hur tar man sig från den första idén till färdigt utförande.  Kort och gott  gör som Mr Bond  för att bli klimatsmart vare sig det gäller mer komplicerade åtgärder som installation av solceller eller enklare tips !!!

Mr Bond utmanar ”makten” !

Mr Bond kommer att utmana makten genom att ge fritt utlopp för sina tankar om  ”etablissemangets”  hittillsvarande  tillkortakommanden. Ett av de mest flagranta exemplen på tillkortakommanden i  det svenska perspektivet är kopplat till följande ultimatum kring kärnkraften! ” Ingen statsrådspost i världen kan vara så attraktiv att jag dagtingar med mitt samvete”! Alla vet hur det gick! F.d. statsministern Torbjörn Fälldin har fått äta upp detta uttalande ett otal gånger! Ironiskt nog har kärnkraften, inte minst i ett klimatperspektiv, tjänat Sverige väl under flera decennier sedan detta bevingade uttalande gjordes!

OBS! Han utmanar även DIG!

Den stora frågan när det gäller DIG är vad det är för allmänmänskligt, psykologiskt fenomen som spelar in när DU allt som oftast sticker huvudet i sanden. Klimatfrågan handlar ju trots allt om  överlevnad för oss själva, våra barn och barnbarn. Av någon outgrundlig anledning kan vi som individer inte se ens 50 år framåt i tiden. MEN släktforska och navelskåda oss själva flera hundra år tillbalka går bra! Märkligt!!

 

SAXAT från DI idag 2015-04-20

Ökad svensk klimatpåverkan!
Även om utsläppen av växthusgaser i Sverige från vår konsumtion minskat kraftigt så är vår klimatpåverkan större än för 20 år sedan. Det beror på att det vi konsumerar orsakar utsläpp i andra länder enligt statistik från Naturvårdsverket idag på morgonen.
Min kommentar:
Observera! Vi är inte så duktiga som politikerna vill hävda d.v.s. att vi har minskat från1990. I själva verket har utsläppen i andra länder från matimport ökat med det dubbla de senaste 20 åren och utsläppen från våra resor i andra länder har ökat med 60%. OCH vi skall inte tala om hur mycket Vattenfall har ökat sina utsläpp i Europa!

ÄLGHULT visar vägen!

Hört talas om Älghult?

Älghults friskola i Uppvidinge kommun i Kronobergs län, en skola med 56 elever i årskurs 3-6, visar vägen för kommande generationer genom School Black Day. Igår 16 april 2015 släckte man ner i skolan och visade barnen genom denna symbolhandling hur viktig klimatfrågan är! Man har också etablerat friskoleprotokollet med tydlig blinkning till Kyotoprotokollet. Alla! Sprid detta till skolvärlden! Please!

SVERIGE visar framfötterna!

Sverige lägger 250 miljoner till FN:s gröna fonder!

Regeringen har lagt in 250 miljoner i vårens tilläggsbudget för avsättning till FN:s gröna fonder GCF, Green Carbon Fund.  Detta är bra!  OCH  visar att svenska regeringen  tar FN/IPCC:s  beslut från COP 15 i Köpenhamn 2009 på allvar. I Köpenhamn beslutades att de rika länderna skall bistå utvecklingsländerna finansiellt för uppbyggnad av en hållbar infrastruktur.

Ytterligare bakgrund!

De rika länderna skall bidra med 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländerna. Detta är i själva verket, vid sidan av varje lands åtaganden vad gäller att minska koldioxidutsläppen, en av knäckfrågorna inför klimatförhandlingarna i Paris under COP 21 senare i höst. D.v.s.  hur skall uppbyggnaden av fonden gå till och hur skall pengarna fördelas?

Hur mycket är 100 miljarder dollar per år?

Alla kan vara överens om att detta belopp är ”mycket” pengar! Ser man det i ett större perspektiv är det dock betydligt minde än dagens subventioner till fossilindustrin.  I detta nu d.v.s. just när DU läser detta kan man konstatera att 5 ggr så mycket d.v.s. 500 miljarder dollar per år utgår som rent stöd för utvinning och användning av fossila bränslen.

Spelregler för GCF!

Kommittén för GCF håller just nu på med att ta fram spelreglerna för tillförsel av medel till fonderna. Fördelningen blir ett grannlaga politiskt beslut på global nivå. Klart är att det gäller att hitta alla möjliga kapitalströmmar för att få ihop till 100 miljarder dollar per år. Alla måste hjälpas åt såväl stater och näringsliv som DU och jag! OCH det kommer att krävas ett stort politiskt mod för att  styra om de kontraproduktiva subventionerna till fossilindustrin för andra ändamål varav GCF självklart är en het kandidat !

HILLARY CLINTON historisk – Går före!

Hillary Clinton prioriterar klimatfrågan högt!

I sin kommuniké om att hon ställer upp som demokraternas presidentkandidat inför 2016 satte hon klimatfrågan högst upp på agendan vid sidan av ekonomi och USA:s roll i världen!

Historiskt besked!

Ingen president eller presidentkandidat före henne har tagit detta steg! Al Gore som kandiderade mot Bush 2000 och som sedermera fick Nobels fredspris tillsammans med IPCC för sina klimatinsatser gjorde det inte. John Kerry gjorde det inte 2004. Varken Hillary Clinton eller Obama gkjorde det 2008. Obama gjorde det inte 2012. I debatterna med republikanernas kandidat Mitt Romney fick dom inte en enda fråga om klimatet. Till Obamas försvar skall sägas att han under sin andra presidentperiod verkligen har lyft klimatfrågan. Läs mer på http://climateforlife.se/obama-vs-lofven-forts-tickande-miljobomb

Vad betyder detta?

Om Hillary Clinton går vidare som demokraternas kandidat och vinner presidentvalet 2016 har världssamfundet vunnit en viktig seger i klimatfrågan. USA som vid sidan av Kina just nu svarar för ca hälften av alla koldioxidutsläpp kommer att sätta sig i förarsätet för begränsningen av den globala uppvärmningen. Det finns många ”om” i denna förutsägelse, det vet jag, men Hillary Clinton har visat politiskt mod att vilja gå före i klimatfrågan nu när hon ger sig in i striden om presidentposten!