Ny kärnkraft – Ett villospår …!

Villospår …!

Climate for Life (CFL) har under våren publicerat inläggsserien ”Reaktorgate” med ett antal avslöjanden under temat – Ny kärnkraft och verkligheten! Våra avslöjanden har hittills inte fått något fokus i den politiska retoriken eller har t.o.m. medvetet mörkats. Vår utgångspunkt inför inläggsserien var att befintlig kärnkraft hittills har tjänat Sverige väl och kommer att göra det i ytterligare 2-3 decennier förutsatt att kraven på säkerhet och ekonomi kan innehållas. MEN att ny kärnkraft än så länge är ett osäkert kort! Efter research och analyser i samband med inläggsserien kan vi konstatera att ny kärnkraft allt mer och mer framstår som ett villospår!

Korta versionen …!

Den korta versionen bakom vår slutsats är att kärnkraftens roll i den framtida globala elförsörjningen kommer att bli obetydlig jämfört med förnybara alternativ, att det på leverantörsmarknaden inte längre finns några för Sverige lämpliga, fristående och kompletta reaktorleverantörer, att produktionskostnaderna för ny kärnkraft har rusat i höjden och numera är 2-3 gånger högre än förnybara alternativ, att planerbarheten för kärnkraft i det korta perspektivet i praktiken är obefintlig, att kärnkraftens karaktär av storskalighet, nolltolerans mot allvarliga olyckor och universella tekniska lösningar gör den sårbar både politiskt och tekniskt!

Långa versionen …!

För att ta del av hela inläggsserien ”Reaktorgate” i retrospekt tillhandahåller vi hela listan av inlägg i ett sammanhang inklusive länk till respektive avsnitt i enlighet med följande:

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är långt ifrån den svenska energipolitiken i allmänhet och ny kärnkraft i synnerhet, men så är icke fallet! DU kan nu leva upp till din roll som en ClimateDoer och i dina nätverk sprida CFL:s budskap vidare att ny kärnkraft är ett villospår! OM energipolitiken fortsätter i detta spår riskerar den att lägga en våt filt på industrins kortsiktiga behov av MYCKET mer grön el plus långsiktigt förorsaka stora ekonomiska påfrestningar på statsbudgeten kombinerat med både tekniska och politiska risker för svåra bakslag!!! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/