Sverige toppar fel liga …!

I söndags …!

I söndags, den 21 april, inträffade Sveriges Overshoot Day d.v.s. då hade vi förbrukat vår andel av Jordens naturresurser! Resten av året tär vi således på de begränsade resurserna och lämnar en mindre hållbar planeten Jorden till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare varje år! Den 29 december 1970 överskred planeten i sin helhet denna ödesdigra gräns för första gången. Detta datum har därefter inträffat allt tidigare! För 2024 kommer Overshoot Day att inträffa redan den 25 juli! Det skulle i stort sett behövas två jordklot för att försörja världens befolkning på ett hållbart sätt!!!

Vi är farligt ute ….!

OBS! Vi är farligt ute! Det finns en gräns för hur mycket våra ekosystem klarar! Når de sina tippingpoints så finns det ingen återvändo! Då faller dom av sig själva! Ett sådant exempel är världens korallrev!

Korallreven i fara …!

Världens korallrev har det senaste året drabbats av omfattande korallblekning rapporterar den amerikanska vädermyndigheten NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Bakgrunden är de extremt höga temperaturerna i havsbassängerna världen runt. Detta är ett dödligt hot för korallerna, som fungerar som värd för mikroskopiska alger som bor inuti korallerna. När vattnet blir för varmt lämnar algerna korallerna, förlorar sina färger och riskerar att dö om inte algerna flyttar in igen.

Viktiga ekosystem …!

Korallrev är inte bara vackra, utan också oerhört viktiga ekosystem för mängder av fiskar, andra vattenlevande arter och icke minst i förlängningen för oss människor! OBS! Minst 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning och näringskälla. Dessutom skyddar korallreven kusterna från stormar och erosion!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig lång ifrån Overshoot Day och världens korallrev, men så är icke fallet! Till sist och syvende så är det vår överkonsumtion och våra CO2-utsläpp som skapar värmestressen på Jorden både till lands och till sjöss! Ett tips ! För att bidraga till att vända på utvecklingen kan DU som en ClimateDoer och enskild individ i dina fortsatta konsumtionsbeslut tillämpa 5R-strategin! Den handlar om att minska konsumtionen och lyder ”Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot” i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/