VISSTE DU ATT ….!

1 liter diesel/bensin gör stor skillnad!

Visste DU att energin i 1 liter bensin/diesel ger upphov till en växthuseffekt  som är 40 miljoner ggr större än det transportarbete den utför för dig och bilen här och nu!  DU läste rätt! Hur hänger detta ihop? Jo, merparten av CO2:n i avgaserna stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år! CO2:n lägger sig som ett lock och förhindrar värmeutstrålning från Jorden.  Det handlar alltså om den långa tid som locket ligger kvar.

GreenhouseEffect[1]

Obalans i systemet!

Om man skärskådar figuren ovan så finner man att instrålning och utstrålning är i balans.  D.v.s. 343 W/m2 flödar in i i form av solinstrålning och samma mängd flödar ut i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning!  MEN detta är bara i teorin! I själva verket är det obalans i systemet! Det flaggar på 1-2 W/m2 i praktiken! Det låter inte så mycket , men det handlar om stora energimängder!

Ofattbart stora energimängder!

En obalans på 1-2 W/m2 mellan jordens in-och utflöden av energi motsvarar energin i 400000 Hiroshimabomber per dygn. Jordens yta är ju stor, ca 500 miljoner kvadratkilometer, och 1-2 w på varje kvadratmeter ger alltså enorma energimängder! Sådana stora tal är svåra att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på Jorden de senaste 12000 åren! OCH ”nu” sedan vi började använda fossila bränslen på allvar stiger kurvan rakt upp!

Global uppvärmning 12000 år

Sensmoral!

Vad lär vi oss av detta? Den första lärdomen är att vi alla, utan att vi tänker på det, är med och bidrar till den globala uppvärmningen på olika sätt, inte minst genom transporter! Den andra lärdomen är en känsla av hopplöshet! Jag menar vad kan DU och jag göra? Vi är ju fast i ett system som i stor utsträckning bygger på fossila transporter! Rätt! MEN …!

MEN nuvarande system är inte hugget i sten!

Om alla tar små steg i rätt riktning hela tiden så går det att ändra på! Till exempel: DU kan planera resandet och välja resalternativ utifrån ett klimatperspektiv utan att ge avkall på komfort. DU kan lägga in klimataspekten nästa gång DU skall byta bil. DU kan köra klimatanpassat! Du kan fråga DIG om jag egentligen behöver en egen bil. Den står ju ändå stilla i genomsnitt mer ån 90 % av tiden! Sa någon något om resursslöseri? Etc, etc, etc!

Politisk ambition!

Det finns också en väldigt tydlig politisk ambition att ändra på systemet. Inom EU sänker man successivt utsläppskraven avseende både CO2 och kväveoxider för nya bilar (glöm VW deras fatala och ödesdigra ”misstag” kommer aldrig mer att upprepas)!  Vad gäller CO2 innebär EU:s nya krav en skärpning från dagens 120 gram CO2 per km till 95 gram f.o.m. 2021. F.o.m. 2025 skärps kraven ytterligare till någonstans mellan 68 och 78 gram CO2 per km. I det svenska perspektivet finns det också en väldigt tydlig politisk ambition över partigränserna att ändra på systemet och göra transportsektorn till 80 % oberoende av fossila bränslen redan till 2035!

PARIS! – Flera tankar i huvudet ….!

Svår situation!

Paris och Frankrike befinner sig i en mycket svår situation till följd av terrorattackerna den 13 november. Den första spontana tanken som dyker upp i huvudet är medkänsla med de drabbade och deras familjer och hela franska folket. De andra tankarna som dyker upp är snarare ett antal frågor! VAD HÄNDER NU? VEM ELLER VILKA ÄR ANSVARIGA? HUR GÅR VI VIDARE? Frankrikes president Hollande och världens ledare har samstämmigt proklamerat att ett öppet demokratiskt samhälle kan inte ge vika för terrorn! I praktiken betyder detta att på ett värdigt sätt visa hänsyn till de drabbade och successivt gå vidare utan att ge avkall på det normalt livet!

Klimatförhandlingarna i Paris!

En del har undrat över hur det nu blir med klimatförhandlingarna i Paris. Åsa Romson har fått berättigad kritik för att det var en av hennes första reaktioner på Twitter! Redan dagen efter attackerna på lördagen den 14 november bekräftade, som väntat,  både Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius och FN:s talesperson, Nick Butall, att klimatmötet kommer att hållas som planerat. Alla andra besked hade varit att ge upp för terrorn! Klimatrörelsen världen över är ju i hög grad en rörelse för fred och rättvisa! Idag måndagen den 16 november hölls en tyst minut mellan 1100 -1101 för offren i Frankrike!

1508545_10208078997723271_2456689117521055038_n[1]

 

 

 

 

 

VISSTE DU ATT ….!

shutterstock_33361513[1]

160 000 liter i sekunden!

Visste DU att vi gör av med 160 000 liter råolja i sekunden? Den globala uppvärmningen på hittills ca 1 grad har skett under de senaste 100 åren d. v. s. sedan vi på allvar började använda  fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Utvinning av olja påbörjades i liten skala på 1850-talet i USA. Sedan dess har oljeutvinningen ökat från några 100 tusen fat per dygn i början på 1900-talet (1 fat är ca 150 liter) till 90 miljoner fat per dygn i våra dagar.

IAEA tror inte på vetenskapen!

Enligt IAEA:S (International Energy Agency) senaste World Energy Outlook 2015 kommer ökningen att fortsätta till över 100 miljoner fat per dygn till 2040 framförallt beroende på en ökande efterfrågan i Kina, Indien och övriga utvecklingsländer. VERKAR inte som IAEA tror på vetenskapens slutsatser att 2/3 av kända fossiltillgångar måste stanna i marken om vi skall klara 2 gradersmålet!!!  ELLER så räknar man blint med att allt skall fortsätta som tidigare och bortser från människans självbevarelsedrift och inneboende innovationskraft! Jag vet inte! MEN här ligger minst en hund begraven!

OBAMA! – Sista spiken och proppen ur!

AP_993064956015-1024x683[1]

Obama dömer ut Keystone XL

I fredags morse den 6 november 2015 blev det klart! Nu är det definitivt ! USA säger nej till Keystone XL! Efter 6 års turer i olika statliga och federala instanser säger State Departement genom John Kerry och slutligen president Obama nej till oljepipelinen från Alberta i Kanada , 300 mil genom USA till Mexikanska gulfen för raffinering av skifferolja och vidare export till världsmarknaden. Kanadensiska Trans Canada, som är huvudman för ledningen, har in i det sista försökt att skjuta upp tillståndshanteringen inom State Departement för att rulla över det definitiva beslutet till nästa  Washington-administration 2016.  Men, som sagt, förgäves!

Varför är detta så viktigt?

Förutom själva utsläppsfrågan, ledningen skulle transportera ”tar sands oil” s.k. skifferolja i topp vad gäller CO2-utsläpp, så får fredagens beslut ses som en viktig symbolhandling.  Presidenten och State Departement hänvisar i beslutet till att ett eventuellt godkännande skulle undergräva USA:s roll som ledare och tongivande nation i klimatomställningen. BRA Obama! Det krävs mod för att ta obekväma beslut (kan inte låta bli att jämföra med Löfven-regeringens hittills tafatta hantering av Vattenfalls brunkol i Tyskland)! Vidare hänvisas till att ledningen inte gagnar amerikanska intressen varken ur energiförsörjningssynpunkt eller för att skapa jobb.

Keystone XL i ett ”fossilt” perspektiv!

Ledningen skulle ha transporterat ca 1 miljon fat olja per dygn, vilket kan jämföras med nuvarande globala oljeproduktion på ca 90 miljoner fat per dygn. Och den aktuella mängden skifferolja skulle ge CO2-utsläpp på ca 200 miljoner ton CO2 per år. d.v.s. ungefär 3 ggr Sveriges utsläpp (dock inte inräknat Vattenfalls utsläpp i Tyskland). Keystone XL handlar således om en relativt liten mängd olja med resulterande utsläpp långtifrån de totala globala utsläppen på 35 miljarder ton CO2 per år. MEN …….!

Proppen ur?!

MEN här handlar det istället om en kraftig signal till omvärlden att det krävs konkreta ekonomiska uppoffringar idag för att klara det av FN uppställda 2-gradersmålet imorgon. Beslutet innebär, förutom att den aktuella mängden skifferolja kommer att stanna kvar i marken och att ett antal miljarder dollar redan är investerade i nu värdelös infrastruktur, en tydlig markering till fossilindustrin att ribban för risk har höjts avsevärt.

Betydande värden står på spel!

Ur ett vetenskapligt perspektiv har det varit känt länge att 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar måste stanna kvar i marken. Ingen inom industrin eller politiken har hittills tagit detta vetenskapligt, välgrundade faktum på allvar. Nu har Obama visat vägen och i handling visat att politiken klarar av att ta ansvar för de tuffa besluten. Läs mer om Obama och hans modiga inrikespolitiska avvägningar på http://climateforlife.se/obama-kor-anda-in-i-kaklet/. I konsten att visa politiskt mod är han dock i gott sällskap med Angela Merkel. Läs mer om Angela Merkel på http://climateforlife.se/en-markesdag-for-tyskland-och-angela-merkel/! SÅ!!! PARIS here we come!!! Obama! Angela! Let´s do it!

BREAKING NEWS! – FN dribblar med siffrorna!

DESINFORMATION på hög nivå!!!

I fredags tillkännagav UNFCCC:s (United Nations Framework Convention of Climate Change) generalsekreterare Christiania Figueres att med inlämnade bidrag, INDC:s, för minskning av växthusgaser till 2030 är ”vi” på spåret mot 2,7 grader till sekelskiftet. Media runtom uppfattade detta som mycket positivt och att vi nu kommer att klara 2 grader med lite ytterligare ansträngningar.

En hund begraven!

DET är bara det att här ligger en hund begraven. Media har övertolkat Figueres uttalande! I själva verket är vi på väg mot 3, 5 grader! Kolla kurvorna nedan!

graphical-summary-1024x785[1]

Hur hänger detta ihop?

Jo!  Figueres uttalande bygger på en hel del antaganden om vad som skall hända efter 2030 t.ex att utsläppsminskningarna skall fortsätta minst i samma takt . Sådant kallas för önsketänkande! Eller vad sägs om en väldigt jordnära liknelse! Säg att jag bestämmer mig idag för att gå ner 5 kg på 6 månader. Fantastiskt! Då är jag ju riktig slimmad om 1 år om jag fortsätter i samma takt! Hör ni hur orimligt det låter! Jag har ju inte ens börjat min viktsminskning! Läs mer på: http://thinkprogress.org/climate/2015/11/03/3718146/misleading-un-report-confuses-media-paris-climate-talks/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cptop3

 

MILSTOLPE! – FN:s gröna fonder betalar ut!

Paycheck 200 miljoner dollar!

I förra veckan togs det första beslutet av GCF (FN:s Green Carbon Fund) att finansiera projekt i fattiga länder. Pengarna skall bl.a. gå till avloppsanläggningar på Fiji och Maldiverna, våtmarker i Peru etc. Totalt berörs 8 st projekt i olika länder! VAD betyder detta? Jo,  det betyder en viktig milstolpe för GCF i och med att organisationen/fonden nu har börjat bli operativ! Pengarna i sig är ingen större hit!

Den rika världen måste skärpa sig!

Redan på COP 15 i Köpenhamn 2009 beslutades att bilda FN:s gröna fonder, GCF.  Fonden skall finansiera utbyggnaden av hållbara system i FN:s fattiga länder motsvarande 100 miljarder dollar per år f.o.m 2020. HUR har det gått? Inte så bra, tyvärr! Hittills innehåller fonden endast 10 miljarder dollar totalt sett! I sanning ett skralt resultat på de sex åren sedan 2009! NOTERA att samtidigt subventioneras fossilindustrin med 500 miljarder dollar per år! Så GCF:s slutmål om 100 miljarder dollar per år är trots allt inte en fantasisumma!

GCF blir den stora knäckfrågan i Paris!

Redan nu , 1 månad innan de avgörande klimatförhandlingarna i Paris skall påbörjas, kan man förutse att finansieringen av FN:s gröna fonder kommer att bli en av de stora knäckfrågorna. Många av utvecklingsländernas inlämnade klimatbidrag (INDC:s lika med Intended Nationally Determined Contributions) är villkorade till att gälla då och endast då finansieringen av deras utveckling mot hållbarhet kommer att fungera. Observera att det handlar inte om utpressning utan om högst rimliga krav på de fattiga ländernas tillväxt i balans med Jordens ändliga resurser.

HUGGSEXA och/eller CHICKEN RACE!

I de kommande klimatförhandlingarna krävs verkligen ORDNING OCH REDA i samtalen och mötena om hur GCF skall fungera! Risken finns att förhandlingarna utvecklar sig till en HUGGSEXA mellan de länder som beböver finansiering och ett CHICKEN RACE mellan de länder som skall bidraga till finansieringen!!!  MEN för förhandlarna gäller det att besinna sig! Det som står på spel är antingen världen till vänster (mindre än 2 grader) eller världen till höger (större än 4 grader)!

SPM2a-638x264[1]

APPLE kommer med solen till Kina

AP_507639909044-1125x635[1]

Bygger sol i  Solens rike – Kina!

Apple och deras största leverantör i Kina, Foxconn,  investerar i solkraft i Henan-provinsen. Det handlar om storskaliga solkraftanläggningar i storlek som ett kärnkraftverk. Man bidrar därmed till en ytterst nödvändig omställning av elsystemet i Kina!VARFÖR? Jo, Apple inser helt kallt att det lönar sig att rensa upp i värdekedjorna. I en alltmer transparent och globaliserad värld kommer vi konsumenter att lägga in företagens fingeravtryck både vad gäller CO2, fair trade, justa arbetsvillkor etc i samband med våra inköpsbeslut. SÅ SNÄLLA! Tänk efter före!!!

De stora går före!

Apple, Walmart och några andra, inte minst vårt blågula IKEA, tillhör kategorin globaliserade och samhällsbärande företag som alltid går före  vid olika typer av systemkritiska förändringar i marknaden. Det som har hänt hos dessa förertag i praktiken är att de s.k. CSR-frågorna (Corporate Social Responsibility) har gått från fina ord i redovisningen till hårda fakta. MEN! OBS! Det handlar inte om välgörenhet utan om krassa ekonomiska överväganden! Företagen vet lika väl som DU och jag att upplysta konsumenter röstar med fötterna! Läs mer på http://climateforlife.se/inte-bara-ikea-nu-gor-andra-det-ocksa

STEFAN LÖFVEN och DILMA ROUSSEFF!

Brasilien och Sverige gör gemensam sak!

Inför Parisförhandlingarna om klimatet i december har Stefan Löfven och Dilma Rousseff tagit initiativ till och bildat en s.k. högnivågrupp tillsammans med bland annat Tyskland och ytterligare några länder från Afrika och Sydamerika. Syftet är att föregå med gott exempel och visa att FN:s i september beslutade 17 st mål s.k. SDG:s (Sustainable Development Goals) för en hållbar utveckling till 2030 går att genomföra i praktiken.

MEN klimatförändringarna styr allt!

Samtidigt sätter Stefan Löfven och Dilma Rousseff press på klimatförhandlingarna i Paris för vem tror att det går att  uppnå fattigdomsmålen, jämställdhetsmålen, försörjningsmålen etc utan att stoppa den globala uppvärmningen. Att begränsa koldioxidutsläppen och hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 2 grader styr allt! OCH det gäller att göra det i tid!

s_07202009_520[1]

HELA VÄGEN till Paris! Två själar, samma tanke!

”Climate for Life” och ”Run for your Life”!

Vi har en superviktig sak gemensamt!!! Vi vill sätta klimatfrågan i FOKUS till gagn för oss själva och inte minst för kommande generationer! Climate for Life vänder sig till DIG med information ur flera olika perspektiv om denna ödesfråga. Mottot!  ”You can do it”, men ingen klarar det ensam utan alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Till sist och syvendes handlar allt bestående förändringsarbete om ett ändrat mindset på individnivå!  OCH nu stundar snart de helt avgörande klimatsamtalen i Paris i december! Run for your Life har också uppmärksammat detta och arrangerar en löpartävling på 4200 kilometer med start i Kiruna och mål i Paris lagom till klimatsamtalens början den 30 november.  OBS! OBS! OBS! Detta är inget ultraultramaraton utan loppet är uppdelat på 1000 delsträckor om vardera 4,2 kilometer. Loppet börjar i Kiruna den 9 november och pågår sedan dygnet runt fram till målet i Paris. Anmälan till loppet kan göras på www.runforyourlife.nu!

Daddy

PARIS blir tufft! – INDC:s räcker inte!!!

Global uppvärmning 12000 år

Paris i december närmar sig!

Den 1 oktober 2015 var sista inlämningsdag för utsläppsminskningar s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions) till FN:s klimatpanel. Nu återstår den här veckans (v43) samordningsmöte i Bonn för att lägga sista handen vid det hittills 20-sidiga, frammejslade förslaget till klimatavtal. I Paris skall ca 200 länder skriva på! MEN! Och det är ett STORT men! Räknar man ihop bidragen, d.v.s. alla inlämnade INDC:s,  så räcker det inte!!! Vi går ändå mot en global uppvärmning på 3-4 grader d.v.s. betydligt över det uppsatta gränsvärdet 2 grader!

Vad innebär 3-4 grader?

Sveriges största stjärna på den internationella scenen i klimatfrågan, Johan Rockström på Stockholms Universitet, fick den raka frågan ”vad betyder det?” i en intervju på SVT. Hans svar! Tänk er ett tredje globalt världskrig med planeten Jorden som fiende! Den migration som vi ser idag, med 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad som kommer att ske till följd av havsnivåhöjning på flera meter, utbredd torka etc! Läs mer om Johan Rockström på http://climateforlife.se/snalla-lyssna-pa-johan-rockstrom/

Vem är boven!

Det är bara att konstatera! De stora utsläpparna Kina, USA och Indien har kommit med alldeles för låga utfästelser! Kina t.ex. har lovat att bryta sin uppåtgående kurva först senast 2030. OCH då pratat vi om ett land som på årsbasis överlägset släpper ut mest CO2 redan idag. Om Kina inte lyckas bryta sin utsläppskurva radikalt förrän 2030 så kommer enbart Kina att förbruka 30-40 % av det återstående utsläppsutrymme som står till förfogande för att vi inte skall överskrida 2 grader.

USA behöver också steppa upp!

Även USA, som är det land som släpper ut mest per capita, behöver steppa upp! Hittills har man inte lovat att minska med mer än ca en tredjedel av vad EU har åtagit sig. Det kan noteras att EU:s åtagande, 40 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, ligger i spets! Framförallt Tyskland har visat framfötterna med sitt s.k. ”Energiewende”. Tysklands INDC innebär att man skall minska utsläppen med 40 % redan till 2020. Tyskland och Angela Merkel får sägas vara hjältar i sammanhanget!

Slutligen Indien!

Indien, som ligger på 4:e plats i utsläpparligan efter EU på tredje, har slirat länge med inlämning av sitt INDC. Man lämnade in sista dagen den 1 oktober och kom med en rad utfästelser om ökning av andelen förnyelsebar el med 40 % till 2030, ökning av s.k. kolsänkor genom plantering av skog och minskning av utsläppen i förhållande till BNP med ca 30 % iförhållande till 2005 års nivå. Summa summarum är detta stora steg i rätt riktning i och med att Indien nu för första gången är med på tåget! MEN ”at the end of the day” innebär detta att Indiens utsläpp ändå kommer att öka till 2030 om än i minskad takt! Man får dock komma ihåg att Indien är ett fattigt land, av världens ca 800 miljoner människor som lever på under 1,25 dollar om dagen finns 200 miljoner i Indien, och att man därför anser sig ha rätt till en del av det utsläppsutrymme som finns tillgängligt. Indien driver ganska hårt politiken att man hittills inte bidragit till den ca 1 grads uppvärmning som skett till följd av industrialiseringen i väst från 1900-talets början!

Kolla utsläpparligan!

globalcarbonemissions[1]

Grafen visar utsläppen av CO2 i miljarder ton per år från 1970 och framåt. Framförallt Kinas kurva är oroande i och med att man inte har lovat att bryta den förrän 2030! Även USA har fortfarande en del att bevisa! MEN vad kan DU och jag göra??? Jo! Låt Paris, otillräckliga INDC:s och kommande klimatförhandlingar bli en snackis där hemma, i fikarummen, i vänkretsen, på stan etc. Visa DIN oro anslut till den växande skaran av PLANETSKÖTARE!!!