PÅVEN har landat i Sverige!

aajdlsp

Hero of our time!

Påven besöker Sverige, Lund och Malmö måndag och tisdag. Han har många strängar på sin lyra! En av dem är hans engagemang i miljö- och klimatfrågan! Många bedömare menar att hans encyklika ”Laudato si” om klimatfrågan la grunden för att FN:s ca 200 länder kunde komma överens om det historiska klimatavtalet i Paris i november 2015! Läs mer om encyklikan, som i fri tolkning betyder LYSSNA NU, på http://climateforlife.se/laudato-si-paven-blaser-till-strid/. Vi bör alla vara tacksamma för denna bedrift och utnämna honom till HERO OF OUR TIME!!!