PÅVEN och OBAMA! – Ett plus ett blir tre!

AP809309627171-1125x635[1]

Drar åt samma håll!

När påven besökte Vita huset i förra veckan stod klimatfrågan högt på agendan. Både påven och Obama har tidigare  visat exceptionellt mod i klimatfrågan. Påven genom att kraftfullt uppmana världens ledare och folk att ta klimatfrågan på allvar genom sin encyklika ”Laudado si”.  Obama har flera gånger visat att han är beredd att köra ända in i kaklet genom att utnyttja sitt veto respektive driva t.ex . frågan om den s.k. ”Clean Power Act” ända upp i Högsta domstolen!

Läs mer!

Läs mer om hur dessa båda herrar verkligen går i fas i klimatfrågan och ger uttrycket ”ett plus ett blir tre” ett ansikte! Kolla tidigare inlägg http:// climateforlife.se/paven-blaser-till-strid/ och http://climateforlife.se/Obama-kor-anda-in-i-kaklet/

Saxat från förra veckan!

Påven: ”Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution.  Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem which can no longer be left to a future generation.”

Obama: “Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet — God’s magnificent gift to us.  We support your call to all world leaders to support the communities most vulnerable to a changing climate and to come together to preserve our precious world for future generations.”

Fri tolkning: Påven säger att det är bråttom och att det är vi, DU och JAG, som måste agera. Problemet kan inte lämnas till kommande generationer!  Obama lovar att personligen föra detta vidare till världens ledare och amerikanska folket!