Positiva tecken …!

Tre exempel som visar att utvecklingen går åt rätt håll och att marknaden tar klimatkrisen på allvar!

På allvar …!

Klimatkrisen tas på allvar! Tre aktuella exempel! (1) Kolindustrin vacklar i USA, (2) BP Oils omvändelse och (3) Investeringsfonden Blackstone satsar på havredryckstillverkaren Oatly! Dessa tecken i skyn är en stark indikation på att utvecklingen går åt rätt håll och att fossilinriktade företag tvingas att tänka om till följd av ”den osynliga handen” – marknadskrafterna!

(1) Kolindustin i USA …!

Energibolaget Peabody Energy tvingas, enligt analysfirman Bloomberg i förra veckan att skriva ner värdet på sin kolgruva North Antelope Rochelle i Oakland City, Indiana. OBS! Det är världens största kolgruva! Förlusten i 2:a kvartalet blev 1,5 miljarder dollar jämfört med en vinst på 40 miljoner dollar under motsvarande period i fjor. Financial Times uppger att orsaken är de ständigt sjunkande priserna på förnyelsebara alternativ och därmed minskande efterfrågan på kol.

(2) BP Oils omvändelse …!

BP Oil:s ledning har tvingats av sina ägare, bl.a. Church of England (!), att precisera hur man skall uppfylla Paris-avtalet d.v.s. hur man skall gå till väga för att lämna oljan och gasen – ”ett sjunkande skepp”! Ägarna börjar bli rädda om sina investeringar! Sett ur ledningens perspektiv får det betraktas som en omvändelse under galgen – marknadskrafterna!

Omvändelsen …!

I förra veckan gick man således ut med ett nyhetsrelease om att man skall minska sin produktion av olja och gas med 40 % till 2030 och samtidigt satsa 5 miljarder dollar per år på investeringar i förnyelsebara alternativ. OCH man skall inte exploatera olja och gas längre i nya länder! Alltså! STOPP för ny olja och gas! Slutmålet skall vara att i linje med Parisavtalet bli koldioxidneutrala till 2050!

(3) Blackstone + Oatly …!

Ett ”äktenskap” mellan havredryckstillverkaren Oatly och Blackstone, en av världens största investeringsfonder delvis ökänt för sina kopplingar till fossilindustrin, skövling av regnskogar och president Trumps antiklimatpolitik kan tyckas vara ett omaka förbund! MEN Oatly har genom VD:n Toni Pettersson förklarat att också Blackstone kommer att tvingas att ställa om p.g.a. marknadskrafterna! Satsningen med 2 miljarder SEK på Oatly är ett litet, men dock, steg på vägen mot ett grönare Blackstone, säger han! BRA Toni Pettersson! Stå på dig! Det bästa får inte bli det godas fiende!!!

Det gäller att våga ta språnget in i framtiden! Klimatkrisen kan inte vänta! Oatlys oheliga allians med Blackstone är egentligen bara ett ytterligare uttryck för att i krig och kärlek är allt tillåtet!