Revanschen …!

Självförsörjande och cirkulära …!

Polarbröd har kommit tillbaka efter den stora branden i anläggningen i Älvsbyn i augusti 2020! Deras produkter finns åter på hyllorna! Företaget skall vara fullt tillbaka i Sverige och Norge i slutet av innevarande år , enligt VD Karin Bodin. Alltsedan hon som 11-åring upplevde det radioaktiva molnet från Tjernobyl i norra Sverige sitter hållbarhet och miljö djupt i Karin Bodin, ägare i 5:e generationen! Redan 2014 satsade företaget, via bolaget Polarkraft, på egen vindkraft och är idag självförsörjande på el – med råge! I de nya målen efter återkomsten och revanschen ingår också att man skall bli helt cirkulära d.v.s. jobba med hållbarheten både i leverantörs- och brukarkedjan! HEJA Polarbröd! Läs mer på http://climateforlife.se/polarbrod-ljuset-fran-norr/