SOLIGA nyheter!

globaldemandq316_sitegraphic3

Solen sprider sig över världen!

De kommande 5 åren kommer el från solceller att öka med en faktor 4 från dagens ca 200 GW  installerad effekt (GW=gigawatt=1000 MW =1 miljon kW) till ca 800 GW, Den senaste siffran kommer att motsvara ca 5 % av världens elförbrukning 2020. OBS! Redan idag har ett antal europeiska länder såsom Italien, Grekland och Tyskland (!) solel motsvarande ca 8 % av sin förbrukning. Tyskland sticker ju ut rejält! Idag har Tyskland världens största installerade soleffekt, ca 40 GW, trots sitt relativt nordliga läge!

Exponentiell ökning!

I själva verket har efterfrågan på solceller ökat exponentiellt de senaste 10 åren. VARFÖR? Två förklaringar! Dels har världens länder satsat på förnyelsebar energi genom kraftiga statsstöd (både sol och vind). Dels har kostnaden för solceller minskat enormt speciellt under de senaste 5 åren. Inom parentes kan man ju också påpeka att tillgången på solenegi är enorm! Mängden solenergi som flödar till oss är 10000 gånger större än världens idag samlade elförbrukning!

Utan statsstöd!

I vissa solrika länder klarar man sig nu helt utan statsstöd. I t.ex. Chile satte man nu nytt världsrekord i produktionskostnad per kWh (ca 25 öre/kWh) helt utan statsstöd. Det spanska bolaget , Solarpack Corp Teknologica, vann en statlig upphandling av en större solcellsanläggning på 120 MW. I samma upphandling figurerade också ett bud baserat på kolkraft dock till den dubbla kostnade d.v.s. 50 öre/kWh. Snacka om att de fossila bränslena är på väg ut! Chile är för övrigt ledande på solenergi i Sydamerika. Dom har fyrdubblat sin solkapacitet sedan 2013 och är nu över 1 GW, men med ytterligare ca 20 GW under byggnad respektive i planeringen! Chiles ”Atacamara desert” är ett av de solrikaste områdena på vår planet!

1-bJHHRo1LcXbeME4i47Neuw