Sommarens hetaste …!

Skräckrapporten …!

FN:s utredningsorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom i början på augusti med sin sjätte sammanfattning, AR6, om klimatläget. Rapporten har fokus på den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Det är första gången sedan IPCC bildades i mitten på 90-talet som man med 100-%-ig sannolikhet kan konstatera ett samband mellan mänsklighetens påverkan och ett varmare klimat och dess konsekvenser i form av extremväder, havsnivåhöjning etc. Det är också första gången man tar till storsläggan mot politikerna! Det är dags att agera! Vi riskerar att överskrida Parisavtalets temperaturbegränsningar 1,5 grader redan på 2030-talet!

Larmklockorna …!

I rapporten ringer alla larmklockor! Det kan konstateras att den globala uppvärmningens hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2000 åren, att koldioxidhalten är den högsta på minst två miljoner år, att havsnivåhöjningen är den högsta på minst 1000 år, att glaciäravsmältningen är den högsta på minst 2000 år, att både extremvärme och skyfall har blivit vanligare och allvarligare, att torka har ökat i vissa regioner, att bränder har blivit vanligare samt att haven har blivit både varmare, mer försurade och mer syrefattiga.

Omvärldens reaktioner …!

The Guardians miljöredaktör Damian Carrington: ”Människan har genom sina handlingar, eller brist på sådana, överhettat planeten. Som en dom över mänsklighetens klimatkris kan IPCC:s rapport inte vara tydligare: Skyldig så in i helvete”!

BBC rapporterar att en grupp på ett 50-tal små stater, många av dem önationer, går ut med en en gemensam varning med anledning av IPCC:s rapport.

Mohamed Nasheed ex-president på Maldiverna. ” Vi står på gränsen till utrotning. Vi betalar med våra liv för kol som andra har släppt ut”!

FN-chefen Antonio Guterres: ”Den nya klimatrapporten signalerar kod röd för mänskligheten och måste betyda dödsstöten för användning av fossila bränslen. Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”!

Christiana Figueres, som låg bakom det FN-fördrag som ledde till Parisavtalet 2015, till BBC: ”Den nya FN-rapporten ger den vetenskapliga bakgrunden till de extremväder som just nu äger rum på flera håll i världen. Det här är inte längre klimatförändringar, det är klimatkaos”

LKAB:s direktör för kommunikation och klimat, Niklas Johansson: ”Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom”! 

M.fl. …..!

Diagrammet visar skillnaden mellan Jordens medeltemperatur under perioden 1850-1900 d.v.s under förindustriell tid och perioden därefter. Vi ligger nu på 1,2 graders uppvärmning d.v.s. farligt nära Parisavtalets 1,5 grader!