Stabilt i 20000 år! – NU händer det!

Global uppvärmning 12000 år

Jordens temperatur ”stabil” tills nu!

Sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, har Jordens medeltemperatur ändrats mycket långsamt. Från en medeltemperatur på ca minus 4 grader under istiden, då stora delar av Norra Europa och Nordamerika var täckt av ett kilometertjockt istäcke, till kring 0 grader i modern tid. De senaste 100 åren har Jordens medeltemperatur ökat med 1 grad  på grund av människans direkta påverkan genom förbränning av fossila bränslen, skövling av regnskogar etc. OBS! OBS! OBS! Förändringen i Jordens medeltemperatur har skett 50 gånger snabbare de senaste 100 åren än de tidigare 5000 åren! HUUUGGHHHHAA! För att få en översikt av hela utvecklingen sedan förra istiden för 20000 årsedan kolla följande supervirala  populärversion genom att klicka på följande länk! Timeline Of Earth’s Average Temperature