Sverige för långsamma…!

Vi har ett resultat …!

Enligt Trafikverkets senaste statistik från CO2-utsläpp från biltrafiken minskade utsläppen under 2017 med 2 %. Det är för lite! Om Sveriges klimatmål för biltrafiken, att minska utsläppen med 70 % till 2030 jämför med 2010, så behöver minskningen vara i snitt  8% per år, enligt Trafikverket!

Bonus/Malus …!

Ett av styrmedlen för att nå dit är det beslutade Bonus/Malus-systemet , som börjar gälla  f.o.m. 1 juli 2018! Systemet innebär fördyrade avgifter för nya fossilbilar. Beroende på motortyp kan avgifterna komma att uppgå till flera tusenlappar per år! Huruvida detta styrmedel räcker är tveksamt! Flera länder som Frankrike, Storbritannien, Norge, Indien har också tillämpat lagstiftning. I Norge till exempel är nybilsförsäljning av fossilbilar stoppat redan f.o.m. 2025!

Borgfred …!

Sverige har en blocköverskridande klimatöverenskommelse över partigränserna, som är upphöjd till lag genom den s.k. klimatlagen. Sveriges viktigaste lag! Läs mer på http://climateforlife.se/sveriges-viktigaste-lag/! Målen i överenskommelsen är mycket ambitiösa, inte minst vad gäller utsläppen från transportsektorn! OBS! Man är överens om samtliga mål över partigränserna. Det råder således borgfred om klimatmålen!

Håller borgfreden …?

Den stora frågan är dock om man kan komma överens om medlen för att nå målen? Risken är att det går för mycket partipolitik i diskussionen om de framtida medlen! En uppmaning till Sveriges riksdagspolitiker! Var nu lite mer pragmatiska! Annars når vi aldrig upp till klimatmålet framförallt inte i transportsektorn, vilket den senaste statistiken från Trafikverket visar!